Leerlandschap ervaringsdeskundigheid

Binnen de opleiding Social Work wordt ervaringskennis onder studenten beter benut door een daartoe ingericht leerlandschap. Zo zijn er bijzondere leerteams waar studenten worden begeleid in het verkennen van hun persoonlijke ervaringen en mogelijke professionalisering daarvan ten behoeve van de beroepsontwikkeling. In dit project begeleiden twee onderzoekers en drie docenten van Social Work afstudeerders in hun deelname aan de Innovatie Kring Sociaal Werk ‘werken met ervaringskennis en -deskundigheid: what’s in it for me?’

Doel

Met dit project wordt een leerlandschap gecreëerd dat ervoor zorgt dat de leeronderdelen voor studenten met ervaringskennis op elkaar afgestemd zijn.

Resultaten

Uit eerder recent onderzoek blijkt dat een groot deel van de studenten kampt met ingrijpende of traumatische ervaringen. Deze studenten blijven echter gemakkelijk ongezien binnen de opleiding. Het leerlandschap en de betrokken docentbegeleiders beogen juist deze studenten te verwelkomen en samen met hen te leren van hun ervaringen. Zo bestaan er een Peer Support Groepen en is er een bijdrage geleverd aan Tijdschrift Begeleidingskunde.

Student Karlijn Stegmann vertelt in haar documentaire waarom zij hielp met het opzetten van de Peer Support Groep voor Verpleegkunde-studenten met een psychische kwetsbaarheid.

Looptijd

01 september 2018 - 31 december 2021

Aanpak

Er is een nauwe samenwerking tussen docenten, onderzoekers en studenten van opleidingen Social Work, Verpleegkunde studies en de programmalijn binnen het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Simona Karbouniaris
  • Promovendus
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Han Huizenga
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

 • Promovendus
 • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning