Ontwikkelen van een activiteitenmonitor voor kinderen met een beperking

Vrouw op fiets

Hoe kunnen we kinderen met lichamelijke beperkingen actief en samen laten buitenspelen met alle kinderen? In dit onderzoek gaan we op zoek naar oplossingen. Daarnaast testen we een nieuwe activiteitenmonitor om bewegen te kunnen meten.

Doel

De onderzoekslijn ‘Kind met Beperkingen’, waarbinnen deze studie valt, ondersteunt kinderen met beperkingen en hun ouders in deelname aan beweeg activiteiten.

We willen onderzoeken waarom kinderen tussen de 2 en 12 jaar (met en zonder beperking) wel of niet buitenspelen. Welke factoren spelen een rol en met welke strategieën kunnen we de kinderen actief en samen laten buitenspelen?

Daarnaast testen we een nieuw ontwikkelde activiteitenmonitor (Move2Data). Deze monitor brengt het beweeggedrag van kinderen in kaart, dus ook het actief buitenspelen. Kinderfysiotherapeuten kunnen deze resultaten gebruiken in hun behandelingen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 september 2018 - 01 juli 2021

Aanpak

Voor het onderzoek over actief samen buitenspelen voeren we gesprekken met kinderen met en zonder een lichamelijke beperking, met ouders van kinderen, met professionals die werken in de zorg (zoals kinderfysiotherapeuten) en het onderwijs en met ontwerpers. Daardoor leren we over de problemen die worden ervaren. En daardoor leren we over welke oplossingen er zijn. 

Voor het onderzoek naar de activiteiten monitor meten we kinderen. Zij voeren verschillende activiteiten uit terwijl ze de activiteiten monitor dragen en we filmen de kinderen ook. Daardoor kunnen we kijken of de activiteiten monitor goed de activiteiten meet. Kinderen met een beperking en kinderen zonder een beperking doen mee. Zowel kinderen die lopen als kinderen die in een rolstoel rijden.

Dit project is gekoppeld aan het project Wat Beweegt Jou?! en Hoeveel Beweeg Jij?!

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met Stichting Fitkids, Een MKB voor de ontwikkeling van de activiteitenmonitor en De Speeltuinbende. Dit onderzoek wordt deels gefinancierd door een SIA-RAAK postdoc-subsidie

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Manon Bloemen | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Manon Bloemen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid