Wat beweegt jou? Beweegactiviteiten van kinderen met een beperking verbeteren

Kinderen met beperkingen bewegen duidelijk minder dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen. We willen deelname in beweegactiviteiten verbeteren door twee toolboxen te maken. Eén toolbox richt zicht op verandering in gedrag en de andere op samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach.

Doel

Het doel van de studie 'Wat beweegt jou?!' is het ontwikkelen en uitproberen van twee toolboxen waarmee we kinderen met beperkingen en hun ouders ondersteunen bij beweegactiviteiten. Dit is belangrijk omdat bewegen goed is voor de ontwikkeling en algemene gezondheid van alle kinderen.

Eén toolbox richt zich op verandering in gedrag aan de hand van hoofdthema’s (gewoontes en impulsen, weten en vinden, zien en beseffen, willen en kunnen, doen en blijven doen). Kinderfysiotherapeuten kunnen deze middelen inzetten bij kinderen met beperkingen en hun ouders. De tweede toolbox kunnen kinderfysiotherapeuten gebruiken zodat de samenwerking met buurtsportcoaches verbetert.

Resultaten

Het project loopt momenteel nog. Tussenresultaten zijn te vinden op de website: husite/watbeweegtjou.

Looptijd

01 november 2018 - 01 april 2021

Aanpak

Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we de toolboxen. Daarna zullen kinderfysiotherapiepraktijken en organisaties voor buurtsportcoaches de toolboxen uitproberen. Aan de hand van ervaringen worden deze toolboxen verbeterd en opnieuw uitgeprobeerd. Dit is een herhalend proces.

Voor meer informatie bezoek je onze projectpagina Wat beweegt jou?.

Het project 'Wat beweegt jou?' is gekoppeld aan de onderzoeksactiviteiten van het project kind met beperkingen en participatie in beweegactiviteiten en aan het project Hoeveel Beweeg Jij?! 
Wil je meedoen met ons onderzoek? Neem dan contact op over de mogelijkheden via manon.bloemen@hu.nl.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met:

 • BOSK (organisatie van en voor mensen met een aangeboren handicap)
 • Special Heroes
 • DIO Agency
 • Stichting Fitkids
 • Kennis Centrum Sport
 • Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie
 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • K-J Projects
 • Pedagogische Krachtcentrale
 • De Molengaard
 • Fysioholland Medicort
 • Fysiode
 • Dink Kinderfysio
 • Kinderfysiotherapie Regio Westland
 • Fysiotherapie Soesterweg
 • An&Co Kinderfysiotherapie
 • Kinderfysioteam Enschede Winterswijk
 • Fysiotherapie de Groene Biezen
 • Kinderfysiotherapie Balijelaan
 • Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer
 • Fyon Kindercentrum Geesteren
 • Fyzie
 • De Tuimelaar
 • Sport Utrecht
 • Movido
 • Sportbedrijf Deventer
 • VTV regio Delft
 • SRO Amersfoort
 • Sport Service Tubbergen

We worden gefinancierd door SIA-RAAK MKB

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Manon Bloemen | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Manon Bloemen

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid