HUGS: Hogeschool Utrecht - Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid

Een begeleidend onderzoek naar de HUGS-initiatieven gericht op het vergroten van studentbetrokkenheid binnen de HU.

Doel

Het doel is om bij te dragen aan een brede gemeenschapsvorming en betrokkenheid van studenten door alle lagen van de organisatie bij Hogeschool Utrecht. Het project verdiept zich in het proces van gemeenschapsvorming binnen de HU, de bevorderende en belemmerende factoren, en de effectiviteit van interventies. De focus van de activiteiten zal onder andere liggen op de door HUGS gefinancierde initiatieven/projecten. Het begeleidend onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers met verschillende achtergronden werkzaam binnen de HU. Het begeleidend onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers met verschillende achtergronden werkzaam binnen de HU. Het onderzoek is van belang bij het in kaart brengen van het verloop van de HU-initiatieven rond gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid.

Resultaten

Via het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over initiatieven rondom studentbetrokkenheid, wordt mogelijk duidelijk wat er goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn om gemeenschapsvorming en betrokkenheid onder studenten te vergroten. Hiermee vormt dit project een voorbeeld van het missiegedreven praktijkgericht onderzoek waar we bij de HU voor staan.

Bij de afronding van het onderzoek is een brochure opgesteld om de resultaten van het onderzoek toegankelijk te delen. (Zie kopje publicaties hieronder).

In de publicatie is een uitgebreidere toelichting gegeven bij de resultaten inclusief verwijzingen naar de geraadpleegde literatuur. (Zie kopje publicaties hieronder).

" Fijn dat je met me mee wil kijken naar hoe ik studeer. Ik voel me echt geholpen."

Student aan de HU

Looptijd

01 oktober 2019 - 01 januari 2024

Aanpak

Het project heeft de volgende aanpak:

 • Een verkennende literatuurstudie naar gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid in het hoger onderwijs.
 • De vragen die in de 100-dagen monitor zijn opgenomen over betrokkenheid binnen de opleiding en bij de onderwijsinstelling worden geanalyseerd.
 • We volgen de betrokkenen rond de initiatieven, waardoor we hopen de bevorderende en belemmerende factoren in relatie tot studentbetrokkenheid te ontdekken.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk
  Josje Dikkers
  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Lucian Stan
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Duurzame Gemeenschappen, Organiseren van Waardig Werk
 • Foto van Johannes Ziskoven
  Johannes Ziskoven
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Josje Dikkers

 • Lector
 • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk