Het andere perspectief: hoe denken leden van docententeams in het hoger onderwijs over teamwerk en leiderschap?

Steeds meer docenten werken in teamverband aan het herontwerpen van onderwijs. (Gedeeld) leiderschap is een belangrijke factor voor het bevorderen van teamwerk. Ook de taakcomplexiteit is van invloed op teamwerk en leiderschap. We weten echter weinig van hoe teamleden hier tegenaan kijken.

Doel

Het doel van het onderzoek is het verkennen hoe leden van docententeams in het hbo denken over teamwerk en leiderschap.  Wat zijn hun opvattingen en kennis daarover? En herkennen ze de complexiteit van hun teamtaak?

Resultaten

  • Inzicht in de kennis en opvattingen van leden van docententeams over teamwerk, leiderschap en taakcomplexiteit;

Looptijd

01 oktober 2020 - 01 september 2021

Aanpak

De verkenning wordt uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met leden van twee docentontwikkelteams in het hbo.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Zuyd Hogeschool, lectoraat Professionalisering van het Onderwijs.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?