Responsieve Curriculum Ontwikkeling

Het promotieonderzoek gaat over curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen. Er wordt onderzocht hoe curricula responsief ontwikkeld kunnen worden als antwoord op de snelle vernieuwingen in de huidige samenleving en het hoger onderwijs. In dit ontwerpgericht onderzoek wordt een protocol ontwikkeld, die (extended) teams kunnen inzetten bij het responsief ontwikkelen van curricula.

Doel responsieve curriculum

Theoretische en praktische kennisontwikkeling over responsieve curriculum ontwikkelprocessen bij teams in het hbo.

Resultaten responsieve curriculum

De studie resulteert in:

  • Inzicht in hoe curriculum ontwikkelteams uit verschillende domeinen in het hbo een responsief curriculum definiëren en hoe ze hier handen en voeten aan geven;
  • Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren voor responsieve curriculumontwikkeling;
  • Een protocol ter ondersteuning van een responsief curriculum ontwikkelproces door teams in het hbo;
  • Vier wetenschappelijke artikelen, congresbijdragen, een proefschrift.

Looptijd

01 september 2019 - 01 september 2023

Aanpak responsief curriculum definiëren

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een design based aanpak en bestaat uit vier aan elkaar gelinkte studies. In studie 1 wordt er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar hoe teams uit verschillende domeinen in het hbo een responsief curriculum definiëren en hoe ze hier handen en voeten aan geven. In studie twee wordt er middels een Group Concept Mapping methode onderzocht welke actoren en factoren een rol spelen bij een responsief curriculum ontwikkelproces door teams in het hbo. In studie 3 en 4 staat het ontwikkelen, uitproberen, evalueren en doorontwikkelen van het protocol centraal.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners