GRIP (Grip krijgen op sociale dynamiek bij het ontwerpen voor gedragsverandering )

In dit project worden sociona’s ontwikkeld en toegepast op cases bij Medisch Centrum Meander waarin de periode na het ontslag uit het ziekenhuis van kwetsbare ouderen centraal staat. Sociona’s zijn een nieuwe manier om gedrag in een groepscontext te begrijpen, te beschrijven en door middel van ontwerpinterventies te beïnvloeden.

 

Doel

Doel van dit project is de onderzoeksmethode door te ontwikkelen in een toekomstbestendige, elkaar versterkende online en offline vorm (transmediale toolkit), die stakeholders rondom een maatschappelijk vraagstuk faciliteert om toekomstdenken te gebruiken om tot radicale, breed gedragen innovaties te komen.

Resultaten

Het doel van het project is tweeledig:

1. Grip krijgen op wat er gebeurt thuis na ziekenhuisopna met de oudere, mantelzorger(s), familie, vrienden en professionals om optimale ondersteuning te ontwerpen tijdens het revalidatieproces.

2. Verder ontwikkelen van de óntwerptool Socionas.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 augustus 2021

Aanpak

De Sociona’s worden (door)ontwikkeld in een aantal iteraties tijdens ontwerpsprints. Prototypes worden toegepast op casuïstiek aangeleverd door Meander.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners