Goede nacht, betere dag (GNBD)

illustratie van een slapende persoon in een stoel in een huis

Lekker slapen is een uitdaging voor mensen met cognitieve klachten zoals dementie. Nu zo lang mogelijk thuis wonen het uitgangspunt is, leidt verstoorde nachtrust tot hogere zorglast en meer druk op mantelzorgers. In dit project zoeken we naar oplossingen voor een betere nachtrust.

Doel

Dit project beoogt mensen met een cognitieve uitdaging te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen, waarbij er oog is voor de belasting van de mantelzorger(s). De focus ligt op ouderen, migranten en mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Vanwege lage gezondheidsvaardigheden kunnen er meer problemen spelen wat betreft de nachtrust.

Verwachte resultaten

Opgehaalde ervaringen, kennis en resultaten zullen met verschillende kennisdragers worden verspreid naar relevante stakeholders. Er zal ook gewerkt worden aan materiaal dat geschikt is voor mensen die laaggeletterd zijn of die de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn. De opgehaalde resultaten dragen bij aan het langer thuis wonen van mensen met dementie.

Looptijd

01 september 2021 - 31 december 2023

Aanpak

Met een participatief design wordt samen met de doelgroep in verschillende werkpakketten gewerkt aan het vinden, optimaliseren, integreren, implementeren en testen van (bestaande) technologische oplossingen en daaraan gerelateerde diensten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA (vanuit de regeling Praktijkgericht onderzoek voor Extramurale zorg). Het project sluit aan bij de onderzoekslijn Smart Care van het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

logo connectedcare
logo fontys
logo Noom
logo sparckel
logo timesteps
Uzelf

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Saïda de Vries

  • Managementassistent