Forensische best practices in beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De BW/MO sector (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) heeft te maken met een toenemend aantal cliënten met een forensische titel. In tegenstelling tot reguliere cliënten dient bij forensische cliënten ook rekening gehouden te worden met risico op herhaling van delictgedrag en inperking van vrijheden. Er is behoefte aan een overzicht van best practices voor de begeleiding en zorg aan deze doelgroep.

Doel

We onderzoeken welke ervaringen er zijn opgedaan en welke werkmethodes en activiteiten er worden uitgevoerd. Door dit in kaart te brengen en te onderbouwen met wetenschappelijke kennis, ontwikkelen we een handreiking voor professionals. Daarbij integreren we kennis over het werken met forensische cliënten met de methodiek van krachtgericht werken.

Resultaten

Behalve een eindrapport leveren we een aantrekkelijk eBook op met concrete handvatten voor de praktijk, aangevuld met een factsheet en een filmpje.

Looptijd

01 mei 2021 - 01 november 2022

Aanpak

Het project vindt plaats in drie fases:

  • We benaderen de 18 grootste BW/MO instellingen. Per instelling voeren we een gesprek met o.a. forensisch coördinatoren. Ook leveren instellingen gegevens aan waarmee de forensische doelgroep kan worden beschreven.
  • Bij 6 instellingen organiseren we meeloopdagen.
  • Ter afsluiting organiseren we voor alle instellingen een ‘forensisch carrousel’ waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen nauw samen met de BW/MO-sector. Onderzoeker dr. Maaike van Vugt is vanuit HVO-Querido bij het project aangehaakt.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sylvana Robbers

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader