Europees Referentiekader Gecijferdheid

Studenten in overleg

Ruim een miljoen Nederlanders heeft moeite met getallen. Dit kan een grote hindernis zijn in het dagelijks leven. Samen met drie andere landen ontwerpen we een Europees Referentiekader Gecijferdheid en nascholingsmodules voor docenten in het volwassenenonderwijs.

Doel

Het doel van het project is het aanpakken van laaggecijferdheid. Mensen die moeite hebben met getallen komen allerlei obstakels tegen. Hoe bieden we betekenisvol onderwijs aan zodat mensen beter kunnen meedoen in deze maatschappij?

Het Europees Referentiekader Gecijferdheid is een hulpmiddel om de gecijferdheid van individuen te verhogen. Het gaat in op inhoud, vaardigheden, houding en affectieve en psychologische aspecten.Dit referentiekader is bedoeld voor docenten, aanbieders van cursussen over gecijferdheid, beleidsmaker en politici.

Naast het Europees kader ontwikkelen we nascholingscursussen voor docenten die cursussen rekenen en gecijferdheid geven in het volwassenenonderwijs. Deze cursussen zullen gratis online beschikbaar zijn.

Resultaten

Dit project loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 december 2018 - 31 juli 2021

Aanpak

Het referentiekader en de nascholingsmodules komen tot stand door literatuuronderzoek, een Europese survey en een pilot in minimaal vier verschillende landen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het Europees Referentiekader Gecijferdheid is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Barcelona (Spanje),  de Universiteit van Limerick (Ierland) en BFI Oberösterreich Linz (Oostenrijk). 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kees Hoogland

  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals