Mieke van Groenestijn | onderzoeker | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Mieke van Groenestijn

Onderzoeker

Dr. Mieke van Groenestijn was lector Gecijferdheid bij Hogeschool Utrecht van 2009 tot 2013. Daarvoor heeft zij ruim 30 jaar bij de HU gewerkt als hogeschool(hoofd)docent. Sinds januari 2019 is zij opnieuw verbonden aan de HU voor het Erasmus+ project CENF: de ontwikkeling van een Common European Numeracy Framework.

Mieke is orthopedagoog en onderwijskundige. In 2002 is zij gepromoveerd op het onderwerp A Gateway to Numeracy, een onderzoek naar gecijferdheid van laagopgeleide volwassenen. Nationaal en internationaal is zij nog steeds direct betrokken bij volwasseneneducatie. Haar focus is gericht op goed rekenonderwijs om gecijferdheid van toekomstige volwassenen te bevorderen.

Binnen haar interesse naar leerproblemen in het algemeen is zij gespecialiseerd in diagnostiek van rekenproblemen en begeleiding van leerlingen met rekenproblemen. Dit heeft gedurende haar lectoraat geleid tot de publicatie van de protocollen Ernstige Reken/Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) in 2011/2012. Een concrete uitwerking daarvan is RD4: Rekendiagnostiek op vier handelingsniveaus.

Expertises

  • Rekenen en gecijferdheid
  • Diagnostiek van rekenproblemen
  • Kinderen, jongeren, volwassenen

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mieke van Groenestijn | onderzoeker | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Mieke van Groenestijn

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals