De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategisch en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken.

Doel

De centrale onderzoeksvraag is: op welke manier kunnen stadslabwerkwijzen worden vormgegeven en ingezet zodat deze bijdragen aan een betere omgang met complexe stedelijke opgaven? Hierbij wordt gekeken hoe samenwerking tussen verschillende partijen gestalte krijgt en hoe wordt omgegaan met de spanning tussen gelijkwaardige samenwerkingsrelaties in de stad tegen de achtergrond van meer traditionele vormen van bestuur en beleid.

Resultaten

In de praktijk brengt deze werkvorm echter ook veel vragen en dilemma’s met zich mee. De uitkomsten van een stadslab zijn minder makkelijk te meten, net als de meerwaarde voor burger en gemeente. Ook blijkt het lastig burgers geëngageerd te houden in het proces en zijn er vragen omtrent de rol van de burger in publieke besluitvormingsprocessen (bijvoorbeeld in hoeverre mogen burgers daadwerkelijk participatief meewerken aan beleidsvorming).

Impact van stadslabs

Stadslabs zetten zich in voor verbinding en saamhorigheid in de stad en proberen de buurt te verrijken. Wat is de impact van deze stadslabs? En welke lessen geven de onderzoekers die betrokken zijn bij deze stadslabs mee? In onderstaande video delen onderzoekers Anke Hamers en Maaike van Ooijen de successen en uitdagingen van de stadslabs Utrecht900 en de Sint Maarten Parade. Bekijk alle MOOCs over de stad als lab.  

Looptijd

01 september 2020 - 31 augustus 2022

Aanpak

Het project zal in 3 fases worden uitgevoerd: 

 • Fase 1: Regionale inventarisatie van living labs, duur: 6 maanden;
 • Fase 2: Verdiepend actie-onderzoek in 8 stadslabs in de randstad, duur: 12 maanden;
 • Fase 3: het delen en verspreiden van bevindingen, duur: 6 maanden.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Met de type vragen en dilemma’s beschreven in bij Resultaten gaat Hogeschool Utrecht, samen met De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, en InHolland aan de slag. Dit tweejarige onderzoeksproject Stadslab RAAK wordt gesubsidieerd door NWO-SIA. Daarnaast werken we samen met de volgende partners:

 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool InHolland
 • Universiteit van Amsterdam
 • Wageningen Universiteit & Research
 • Public Cincema
 • SIA Platform Stad & Wijk
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zoetermeer
 • ZIMHIC - Utrecht

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anke Hamers

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen

Blijf up-to-date en volg De Stad als Lab op LinkedIn!