Marlies Welbie | Onderzoeker |  Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Marlies Welbie

Onderzoeker
Dr. Marlies Welbie is sinds 2018 werkzaam als senior onderzoeker binnen het lectoraat Onderzoekend Vermogen. Haar motto: samenwerken aan praktijkgericht onderzoek met de mensen om wie het gaat is onontbeerlijk voor onderzoek met werkelijke waarde voor de praktijk.

Kijken vanuit verschillende perspectieven bevordert de meerstemmigheid in onderzoek, de bruikbaarheid en het draagvlak van de resultaten en daarmee de kans op doorwerking in de praktijk. Daarnaast stelt het de mensen voor wie het onderzoek bedoeld is in staat om invloed uit te oefenen op de inhoud en doelen ervan.

Expertises

  • Praktijkgericht Onderzoek
  • Actie Onderzoek
  • Inclusief Onderzoek
  • Kwalitatief Onderzoek
  • Art-based Research - Creatieve Onderzoeksmethoden

Binnen haar onderzoek richt Marlies zich op de vraag hoe professionele onderzoekers door samen te werken met niet-professionele onderzoekers onderzoek beter ten goede kunnen laten komen van de praktijk. Zij is hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in de samenwerking tussen onderzoekers en mensen met ervaringskennis.

"Ik vind het interessant als emoties niet geparkeerd worden omwille van neutraliteit, objectiviteit of professionaliteit"


Publicaties


Projecten

In de media

Nominatie Univé Paludanus Prijs 2014

Nominatie Univé Paludanus Prijs 2014

Het TransFysa Talking Touch Screen is een digitale invulhulp voor gezondheidsgerelateerde vragenlijsten voor fysiotherapie-patiënten met verschillende gezondheidsvaardigheidsniveau’s. Het project werd genomineerd voor de Univé Paludanus Prijs 2014.

Bekijk de video

Download en links

In 2019 rondde Marlies haar promotieonderzoek af waarbinnen een app ontwikkeld werd waarmee fysiotherapeuten beter inzicht kregen in klachten van laaggeletterde patiënten. Deze werd ontwikkel in samenwerking met laaggeletterde ROC-cursisten.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marlies Welbie | Onderzoeker |  Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Marlies Welbie

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen