CHIWAWA: Creatieve onderzoeksmethodes

Schematische weergave van project

Wat dragen creatieve onderzoeksmethodes bij aan vernieuwing binnen de zorg? We onderzoeken dit binnen tien projecten van het Create Health-programma van ZonMw. In deze projecten wordt kennis ontwikkeld over de toegevoegde waarde van creatieve manieren van werken bij e-health innovatie.

Informatie over de onderzoeksresultaten is te vinden op de website: husite.nl/creatieve-onderzoeksmethodes

Lees ook het artikel: CHIWaWA maakt samenwerking in create-health onderzoek inzichtelijk

Doel

Het Create Health programma heeft tot doel om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen rondom gezond en actief ouder worden. CHIWaWA werkt daarbij toe naar een conceptueel model dat manieren van werken in kaart brengt in create health projecten – gekoppeld aan theorie over boundary crossing en research impact – met betrekking tot projectuitkomsten en kennis-, persoonlijke-, en systeemontwikkeling van betrokken actoren.

"In co-design wordt vaak ‘quick and dirty’ prototyping toegepast, terwijl een werkend prototype meer inzichten geeft in de ervaringen op het moment van gebruik."

Designresearcher in een van de create health onderzoeksprojecten

Resultaten onderzoek

Kennis die zowel online als offline te raadplegen is, in een boek, in wetenschappelijke artikelen en op een website. Deze kennis bevat:

  • Inzicht in kansen om impact van e-health innovatie in ‘create health’-samenwerking te vergroten;
  • Projectnarratieven met ‘best practices’ voor interdisciplinaire samenwerking waarbij onderzoekers, creatieve industrie en zorgprofessionals betrokken zijn;
  • Guidelines voor ontwikkelaars van e-health applicaties m.b.t. samenwerking met de creatieve industrie;
  • Guidelines voor beleidsmakers m.b.t. het stimuleren van samenwerking tussen zorg en creatieve industrie en het gebruik van creatieve manieren van werken om onderzoek naar de praktijk te krijgen;

Aanpak

Vanuit een service-dominant logic perspectief wordt bekeken hoe toegepaste kennis en skills worden gedeeld tussen actoren die betrokken zijn bij de verschillende ‘create health’-projecten, wat de meerwaarde daarvan is en wat actoren van die uitwisseling – als proces – leren. De focus ligt op co-creatie van waarde, die door samenwerking en uitwisseling tot stand komt. Door middel van procesonderzoek wordt er toegewerkt naar bijdragen aan theorieontwikkeling op het gebied van boundary crossing en contribution mapping.

Whitepaper: Codesign in de anderhalvemetermaatschappij
Posterpresentatie: Health X Design

Meer informatie over het Create Health programma

Het ZonMw programma Create Health heeft als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden. Binnen het programma worden activiteiten uitgezet waarbij de samenwerking tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn voorop staat. Het gaat hierbij om publiek-private samenwerking (PPS).

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Berit Godfroij | onderzoeker | Lectoraat Co Design

Berit Godfroij

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Co-Design