CHIWAWA: Creatieve onderzoeksmethodes

Schematische weergave van project

Wat dragen creatieve onderzoeksmethodes bij aan vernieuwing binnen de zorg? We onderzoeken dit binnen tien projecten van het Create Health-programma. In deze projecten wordt kennis ontwikkeld over e-health. 

Doel

Met CHIWAWA (Creative & Health Innovation WAys of Working Analysis) willen we inzicht krijgen in de meerwaarde van creatieve onderzoeksmethodes. Komen we tot vernieuwingen in de zorg? En hoe bereiken we een meerwaarde? Met de opgedane kennis kunnen we de projecten van het Create Health-programma met elkaar verbinden. 

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten. 

Looptijd

01 september 2018 - 01 september 2021

Aanpak

We onderzoeken hoe de creatieve industrie en de zorg in elkaar overlopen binnen tien Create Health-projecten. Daarnaast kijken we naar de effecten van deze projecten tijdens en na de looptijd.

Wat is het Create Health programma?
Het ZonMw programma Create Health draagt bij aan gezond en actief ouder worden. Het onderzoek binnen Create Health richt zich op drie thema’s:

  • Thuiszorg en Zelfmanagement: zo lang mogelijk thuis wonen met dementie
  • Preventie eenzaamheid: voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen
  • Preventie overgewicht: voorkomen van overgewicht door het beïnvloeden van de leefstijl

Binnen het programma zijn tien projecten gefinancierd waarin kennis wordt ontwikkeld voor de creatieve industrie en gezondheidszorg op het gebied van e-health. 

 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Berit Godfroij | onderzoeker | Lectoraat Co Design

Berit Godfroij

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Co-Design