Wilke van Beest is sinds 2015 onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO). Zij richt zich op het thema doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Een voorbeeld van het vergroten van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek is de ontwikkeling van het PRO-model voor de Hanzehogeschool Groningen.

Wilke werkt sinds januari 2017 ook bij het lectoraat Marketing, marktonderzoek en innovatie waar zij een promotieonderzoek doet naar de implementatie van zelfmanagementinnovaties in de zorg die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek komt voort uit de toenemende vraag naar marketingexpertise bij implementatie- en opschalingsvraagstukken binnen de zorg.

Wilke werkt vanuit beide lectoraten aan haar promotieonderzoek naar de implementatie en opschaling van zorginnovaties voortkomend uit praktijkgericht onderzoek van het hbo. Daarnaast werkt zij als onderzoeker in het project Creative & Health Innovation Ways of Working Analysis (CHIWAWA).

Expertises

  • Methodologie van praktijkgericht onderzoek
  • Marketing en communicatie

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Wilke van Beest

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek