Wilke van Beest is sinds 2015 onderzoeker bij het Lectoraat Onderzoekend Vermogen. Zij richt zich op het thema doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Een voorbeeld van het vergroten van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek is de ontwikkeling van het Research Pathway Model.

Wilke werkt sinds januari 2017 ook bij het lectoraat Marketing & Customer Experience, waar zij een promotieonderzoek doet naar de implementatie van zelfmanagementinnovaties in de zorg die voortkomen uit praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek komt voort uit de toenemende vraag naar marketingexpertise bij implementatievraagstukken binnen de zorg.

Wilke werkt vanuit beide lectoraten aan haar promotieonderzoek naar de implementatie van zorginnovaties voortkomend uit praktijkgericht onderzoek. Daarnaast werkte zij als onderzoeker in het project Creative & Health Innovation Ways of Working Analysis (CHIWAWA).

Expertises

  • Doorwerking van praktijkgericht onderzoek
  • Onderzoek naar zorginnovaties
  • Communicatie

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Wilke van Beest

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Marketing & Customer Experience, Onderzoekend Vermogen