Automatische tagsuggesties voor verrijking van foto-databases

ai_images
Mediaorganisaties gebruiken veel foto’s uit beeldarchieven, bijvoorbeeld om bij nieuwsberichten te plaatsen. Met een tool die foto’s automatisch van tags voorziet willen we zorgen voor grotere consistentie en nauwkeurigheid in zulke beeldarchieven. Hiermee wordt het vinden van passende foto’s eenvoudiger.

Doel

We onderzoeken of het haalbaar is een tool voor het automatisch taggen van foto’s te ontwikkelen die goed om kan gaan met steeds nieuwe tags. In de context van nieuws en journalistiek moeten namelijk regelmatig nieuwe tags toe worden gevoegd.

Resultaten

In het project zoeken we antwoorden op onderstaande onderzoeksvragen:

  1. Hoe verhoudt de nauwkeurigheid van de tool zich tot die van een traditionele tool voor het taggen van foto’s?
  2. Blijft de tool voor automatisch taggen goed presteren als het aantal tags toeneemt?
  3. Hoeveel foto’s zijn minimaal nodig om de tool goed te laten presteren voor een nieuwe tag? 

 

Looptijd

01 maart 2023 - 01 juli 2023

Aanpak

In the eerste fase van het project ontwikkelen we een tool die voldoet aan de gestelde eisen. Zodra de tool ontwikkeld en geïmplementeerd is, volgt de tweede fase. Hierin evalueren we de prestaties van de tool, ook wanneer nieuwe tags  worden geïntroduceerd en worden gekoppeld aan foto’s.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Een publieke omroeporganisatie die radio- en televisieprogramma’s ontwikkelt op het gebied van nieuws, evenementen en sport;

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Sietske Tacoma

Sietske Tacoma

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence