360 graden newsroom

360 graden newsroom
In het project werken onderzoekers van het Lectoraat samen met publieke organisaties toe naar een tool waarmee onderstromen in het publieke debat rondom issues eerder kunnen worden opgemerkt. We exploreren met welk algoritme we patronen in geruchtvorming en mobilisatie kunnen opsporen, en tevens hoe we de interactie tussen newsroom-analisten en de output van een monitoring tool het beste kunnen vormgeven.

Doel

Het doel van dit project is een brede en structureel toepasbare aanpak van het issuemanagement: Hoe kunnen de communicatieprofessionals van publieke organisaties potentiële issues op sociale media vroegtijdig opmerken? 

Resultaten

We willen dit bereiken door enerzijds kennis en inzicht te vergaren en anderzijds de uitkomsten daarvan voor publieke organisaties te vertalen in praktische handgrepen: tools, handleiding, training.

Looptijd

01 oktober 2022 - 30 september 2024

Aanpak

Via cases ingebracht door de praktijkpartners en focusgroepen staan we in nauw contact met het consortium. In de eerste werkpakketten onderzoeken we de verschillende cases aan de hand van discoursanalyse. De inzichten die we hierbij opdoen, gebruiken we vervolgens om te bekijken hoe we de interactie tussen mens en machine het beste kunnen vormgeven en wel zo dat er ten behoeve van de communicatie en het management van issues via interactieve visualisaties steeds weer triggers afgegeven worden. Op basis van de opgedane inzichten richten we een interface in. Deze maakt het analisten en communicatieprofessionals mogelijk om vroegtijdig issues te signaleren. 

"Een wetenschappelijke onderbouwing voor onze omgevingsanalyses zijn erg essentieel. Zo is het advies dat ik dagelijks geef nu ook wetenschappelijk onderbouwd en niet alleen gebaseerd op expertise. Zo kan er meer duiding worden gegeven aan een omgevingsanalyse en hoe het publiek, de media of stakeholders spreken over een bepaald thema."

Rijkswaterstaat

Betrokken HU-onderzoekers

 • Petra Sneijder
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Peter Jonker
  Peter Jonker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Annette Klarenbeek
  Annette Klarenbeek
  • Lector
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Inge Blauw
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Roland Bijvank
  Roland Bijvank
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence
 • Laura Meijer
  Laura Meijer
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Dianne Teunisse
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Marije Vrijmoeth
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Mario Veen
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Tim de Winkel
  Tim de Winkel
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Anouk Mols
  Anouk Mols
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie

"We kunnen veel beter aansluiten bij onze burgers die zich uiten via sociale media, een handreiking zou ons daarbij kunnen helpen."

Gemeente Old Ambt

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Inge Blauw

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie