Gezondheidsvaardigheden bij kinderen

Mondhygiëniste behandelt kind

Dit promotieonderzoek richt zich op gezondheidsvaardigheden bij kinderen van 9-12 jaar in Nederland in het kader van preventie en gezondheidsbevordering. Vanuit de samenleving, overheid en gezondheidszorg is er veel vraag naar meer inzicht in gezondheidsvaardigheden bij deze doelgroep.

Doel

Het onderzoek heeft drie doelen:

 1. Het selecteren/ontwikkelen van een meetinstrument voor het meten van gezondheidsvaardigheden van kinderen;
 2. Inzicht verschaffen in de gezondheidsvaardigheden van Nederlandse kinderen en de determinanten hiervan;
 3. Het identificeren van potentieel succesvolle ingrediënten voor het aanleren van optimale gezondheidsvaardigheden bij kinderen.

Resultaten

Beoogde resultaten van het onderzoek zijn:

 • Te verwachten gezondheidsvaardigheden bij kinderen van 9-12 jaar. 
 • Een meetinstrument voor gezondheidsvaardigheden bij kinderen van 9-12 jaar.
 • De mate van gezondheidsvaardigheden en factoren die daarop van invloed zijn bij kinderen van 9-12 jaar in Nederland.
 • Inzicht in potentieel succesvolle ingrediënten voor het aanleren van gezondheidsvaardigheden.

Looptijd

01 september 2019 - 01 september 2023

Aanpak

Eerst zullen de te verwachten gezondheidsvaardigheden door experts worden geformuleerd. Daarna zal een meetinstrument voor gezondheidsvaardigheden worden gevalideerd voor de Nederlandse context. Daarmee zullen de gezondheidsvaardigheden bij kinderen in Nederland worden gemeten in deelstudie 3. In deelstudie 4 zal middels concept-mapping potentieel succesvolle ingrediënten voor het aanleren van gezondheidsvaardigheden worden geïdentificeerd.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de volgende organisaties:

 • Amsterdam Public Health research institute
 • Academische werkplaats Noord Holland
 • Gemeente Utrecht afdeling Volksgezondheid
 • Bibliotheek de Tweede Verdieping te Nieuwegein

Begeleiding promotie

Het promotieonderzoek wordt begeleid door promotor Prof. Dr. Mai Chin A Paw van VUmc en begeleidend Lector Katarina Jerković-Ćosić. Er wordt samen gewerkt met lectoraten van het KC Gezond en Duurzaam Leven, het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie en het lectoraat Jeugd.

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wieke van Boxtel | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Wieke van Boxtel

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg