HU sluit samenwerkingsconvenant met politie Midden-Nederland

Politie Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht slaan de handen ineen om politiemedewerkers te professionaliseren en HU-studenten te enthousiasmeren voor een carrière bij de politie. Daartoe sloten de HU en de politie op 13 september een convenant.

Nee, het is niet onveilig op Hogeschool Utrecht en nee, de politie is niet op zoek naar studenten om ‘boeven te vangen’.  Wel heeft de politie-eenheid Midden-Nederland behoefte aan na- en bijscholing op een breed scala aan onderwerpen, van integrale veiligheidskunde tot HRM, en zijn er tal van vraagstukken waarin praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren. 

Gezamenlijke Inspanning Politie en Zorg

“Samenwerking met de politie was er al op verschillende manieren”, zegt Lianne Kleijer-Kool. Zij is hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde en onderzoeker van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Samen met lector Andrea Donker legde zij de basis voor het convenant. Zij zijn sinds begin 2020 in gesprek met de politie over versterking van de regionale samenwerking. Er was al onderzoek binnen de eenheid Midden-Nederland, bijvoorbeeld het GIPZ-project dat in 2020 van start ging. “GIPZ  staat voor Gezamenlijke Inspanning Politie en Zorg. In opdracht van de Politieacademie kijken we naar hoe de politie en zorgorganisaties samenwerken, bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag of kinderen in een onveilige thuissituatie.” 

Hbo-diploma’s

Er waren meer verbindingen tussen de HU en de politie-eenheid: vanuit het onderwijs organiseert de HU vakdagen voor hulpofficieren van justitie, waarmee zij aan hun bijscholingsverplichting kunnen voldoen. Dat was aanleiding voor het lectoraat om een klein onderzoek te doen naar de ontwikkelbehoefte bij de politie. In het convenant dat nu gesloten is, is beschreven waarom en op welke wijze de politie en de HU willen samenwerken. Kleijer-Kool: “Agenten dienen in toenemende mate diploma’s op hbo-niveau te halen. Daarom wordt bekeken of de HU voor deze politiemensen een opleiding op maat kan aanbieden.”

Kennisgemeenschap

Daarnaast is het idee om de losse onderzoeks- en studentprojecten bij elkaar te brengen en te versterken en vraagstukken op te halen waarin de HU kan ondersteunen. “Dankzij dit convenant heeft de eenheid Midden-Nederland nu via een directe gesprekspartner gemakkelijker toegang tot de kennisgemeenschap van de HU en alle expertises die daarvan deel uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan HRM, waarmee bijscholing rond gespreksvaardigheden voor leidinggevenden wordt ontwikkeld. Een ander groot vraagstuk voor de politie is hoe zij een zo divers mogelijke instroom kunnen realiseren. Daar hebben zij een project op. Wij hebben studenten geworven om jonge mensen in de wijk te vragen: wat maakt nu dat je graag bij de politie zou willen werken, en wat houd je tegen? Omdat zij leeftijdsgenoten zijn, kunnen studenten dit goed onderzoeken. Zij doen hun werk onder begeleiding van deskundige docent-onderzoekers, omdat het een gevoelig thema is.” Andere grote thema’s waarin gekeken wordt hoe de HU kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld de aanpak van cybercrime en hoe te voorkomen dat jongeren terechtkomen in georganiseerde drugscriminaliteit.

Community of practice

In het convenant is ook afgesproken dat er een community of practice wordt opgericht. Kleijer-Kool: “De bedoeling is om politiemensen, studenten met interesse in politiewerk, politiemensen die deeltijdstudent zijn, docenten van verschillende opleidingen en onderzoekers van lectoraten daarin samenkomen om met elkaar bepaalde thema’s te bekijken. De gebruikelijke afkorting voor community of practice, CoP, is daarbij een leuke bijkomstigheid.” De samenwerking in zo’n CoP verrijkt het onderwijs, draagt bij aan het ophalen van vraagstukken voor onderzoek en het sparren over de uitvoering daarvan. Bovendien helpt het de politie bij de werving onder studenten. Kleijer-Kool: “In het traject dat tot het convenant heeft geleid, hebben we regelmatig de slogan van de HU aangehaald: mooi hoe hierin alles samenkomt. Wij verheugen ons op een langdurige samenwerking met politie Midden-Nederland.” 

Deel dit artikel