Lezen in de regio

Auteurs Thoni Houtveen, Els van den Dries, Eveline Wouters
Publicatiedatum 2014
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

In de strijd tegen laaggeletterdheid en het verbeteren van de leesresultaten van met name risicoleerlingen is het van belang om goed leesonderwijs te geven in zowel primair als voortgezet onderwijs. Scholen en vooral de scholen, die met grote percentages risicoleerlingen werken, moeten alles op alles zetten om achterstanden te voorkomen en achterstanden in te lopen. Goed taalbeleid, gedragen en uitgevoerd door het team en gemonitord door de schoolleiding en kennis bij leerkrachten over het leesproces zijn voorwaarden voor goed leesonderwijs. De expertise die hierover binnen het Lectoraat Geletterdheid van de Hogeschool Utrecht is opgebouwd, wordt in het project ‘Lezen in de regio’ gebruikt om een kwaliteitsimpuls aan het leesonderwijs te geven op een aantal scholen in Utrecht en Amersfoort. In het schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 hebben in totaal vijf scholen uit de directe omgeving van de Hogeschool Utrecht geparticipeerd in een interventieonderzoek waarbij samen met de school is gewerkt aan verbetering van de leesvaardigheid van de leerlingen. De overkoepelende onderzoeksvraag luidde als volgt: Hoe kunnen de leesachterstanden van leerlingen op de betreffende scholen verminderd of voorkomen worden en welke verbindingen met organisaties in de wijk kunnen hierbij ondersteunend werken? In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden laaggeletterdheid, leesonderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs

Neem contact met ons op