COPE: Communicatie Optimalisatie door Participatie Ervaringen

COPE cover foto

Kinderen en jongeren met een communicatieve problemen kunnen belemmeringen ervaren in dagelijkse situaties die om communicatie vragen. Dit noemen we communicatieve participatie. Het is van meerwaarde om communicatieve participatie makkelijk en betrouwbaar te meten. Hierdoor kan de logopedist samen met de cliënt relevante behandeldoelen stellen en deze evalueren.

Doel

Het doel van het project is om een communicatieve participatie item bank (CPIB) voor kinderen en adolescenten te ontwikkelen, waarmee communicatieve participatie gemeten wordt. Daarnaast wordt een methode gaan ontwikkeld waarmee relevante participatiegerichte behandeldoelen kunnen worden opgesteld aan de hand van de CPIB.

Meer informatie over het project is te vinden op www.nvlf.nl/kennis/over-cope.

Resultaten

De producten zullen bijdragen aan persoonsgerichte logopedie. Door op participatieniveau te meten en aan de hand van de uitkomst samen doelen op te stellen, sluit de zorg nog beter aan bij de wensen van de cliënt.

"COPE: een goed gesprek op jouw manier."

Looptijd

01 oktober 2021 - 01 oktober 2025

Aanpak

Het project maakt gebruik van een mixed-methods design. Door middel van kwalitatief onderzoek en co-creatie zullen de communicatieve participatie item bank en doelstellingsmethodiek ontwikkeld worden. Door middel van kwantitatief onderzoek zal de CPIB gevalideerd worden.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Foto van Eline Alons
  Eline Alons
  • Promovendus
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Foto van Laurien Brauner
  Laurien Brauner
  • Promovendus
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Lizet van Ewijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Foto van Eline Alons

Eline Alons

 • Promovendus
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie