Lectoraat Smart Systems for Healthy Living gaat inzetten op data science

Lectoraat SHL

Het lectoraat Microsysteemtechnologie verandert niet alleen van naam maar zet ook een nieuwe koers uit. Onder de naam Smart Systems for Healthy Living (SHL) gaat het lectoraat zich de komende jaren richten op de kansen die data science biedt voor gezondheid en duurzaamheid. Patrick van Veenendaal, hoofddocent bij het Institute for Design and Engineering, neemt de leiding over het lectoraat waar tot de nieuwe lector aantreed.

Patrick_vanVeenendaal

“Sinds 2003 onderzoekt het lectoraat Microsysteemtechnologie hoe technologische innovaties kunnen bijdragen aan betere zorg voor en welzijn van mensen. De impact van big data op deze technologische innovaties is enorm gegroeid. Daarom gaat ons lectoraat zich de komende jaren vooral richten op data-gedreven innovaties”, vertelt Patrick van Veenendaal.

Big data

Door de digitalisering zijn er enorme hoeveelheden data beschikbaar gekomen. “Om deze data goed te kunnen verwerken en analyseren, is kennis nodig. Vandaar de ambitie om data science, het vakgebied gericht op het verkrijgen van inzichten uit data, veel meer te integreren in ons onderzoek. Data-visualisaties en AI gaan hierbij een belangrijke rol spelen.” 

Het lectoraat gelooft in de enorme waarde die techniek heeft voor de maatschappij, dwars door alle disciplines heen. “Technische innovaties spelen een grote rol bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, of het nou om duurzaamheid of gezondheid gaat. Vanuit het lectoraat onderzoeken en ontwikkelen we innovaties op het gebied van sensorengebruik, monitoring en data science die helpen de zorg- en welzijnskwaliteit te behouden of te verhogen. Denk hierbij aan innovaties in de chirurgie of hersteltherapie, die wij onder de onderzoekslijn Smart Patient samenbrengen. Of aan ondersteunende systemen voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking, die we samenbrengen in de onderzoekslijn Smart Personal Support. De derde onderzoekslijn richt zich op Smart Monitoring, waarbij je kan denken aan het meten van energieprestaties, veiligheid, onderzoek en andere processen op de werkvloer en in de leefomgeving”, vertelt Van Veenendaal.

Techprofessionals opleiden

In de afgelopen jaren hebben studenten samen met de onderzoekers vele producten en toepassingen ontwikkeld. Dat zullen ze blijven doen: “Het lectoraat werkt nauw samen met studenten van de technische opleidingen en zorgopleidingen van de HU en de daarbij betrokken lectoraten. Met deze samenwerkingen hebben we onmisbare technische professionals opgeleid met onderzoekende vaardigheden, die zich op zowel technisch als maatschappelijk vlak hebben ontwikkeld. Met de verbreding van onze focus zie ik kansen om nog meer studenten binnen én buiten het technische domein enthousiast te maken voor het onderzoek van ons lectoraat.”

Nieuwe lector

Met het vertrek van lector Erik Puik in april heeft het lectoraat momenteel een vacature openstaan. “We hopen snel een lector te vinden om het lectoraat te gaan leiden met een enthousiast en groeiend team van docent-onderzoekers. We hebben ambitieuze plannen en een mooie basis om in de komende jaren impact te maken met onderzoek naar innovatieve en slimme, toepasbare technologie voor een prettige leefomgeving en een gezond leven”, sluit Van Veenendaal af. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat of interesse om samenwerken? Kijk op de lectoraatspagina van Smart Systems for Healthy Living. Of neem contact op met Patrick van Veenendaal via patrick.vanveenendaal@hu.nl.

Deel dit artikel