Patrick van Veenendaal | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie

Patrick van Veenendaal

Onderzoeker

Sinds 2017 is dr. ir. Patrick van Veenendaal werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij Institute for Design & Engineering (IDE), met als aandachtgebieden de masters binnen IDE en gezondheidstechnologie, waaronder Fieldlab 3DMedical. Vanuit IDE werkt hij binnen het lectoraat Smart Systems for Healthy Living aan diverse multidisciplinaire projecten.

Patrick is opgeleid als Materiaalkundige aan de TU Delft, waarna hij promotieonderzoek heeft gedaan aan de UU naar silicium zonnecellen (proefschrift: ‘Hot-wire chemical vapor deposition of polycrystalline silicon’). Na zijn promotie heeft Patrick gewerkt als programmacoördinator bij NWO en RVO en als afdelingssecretaris en subsidieadviseur bij TU Delft en Wageningen University.

Multidisciplinair samenwerken tussen verschillende vakgebieden en op verschillende niveau’s is Patricks drijfveer. Op dit moment ligt zijn focus op gezondheidstechnologie, omdat daar de komende tijd veel disruptieve innovaties zullen worden toegepast om de cure & care te versterken.

Expertises

 • Materiaalkunde 
 • Gezondheidstechnologie  
 • Multidisciplinaire samenwerking 


Projecten

 • Voorbeeld van 3D bioprinten
  • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living
  • 1 september 2022 - 1 september 2026
  3D-bioprinten van kraakbeen
 • Slim gips
  • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living
  • 1 september 2022 - 1 september 2026
  Slim Gips

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Patrick van Veenendaal | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie

Patrick van Veenendaal

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living