Groningers meten bevende huizen

Veel Groningse huizen hebben schade door aardbevingen. We helpen Groningers metingen te doen aan hun huizen, zodat ze aan kunnen tonen welke schade door aardbeving is ontstaan. 

"Ik ken genoeg voorbeelden waarbij twee buren na een aardbeving dezelfde schade hadden, maar waarbij één het herstel van zijn woning vergoed kreeg en de ander niet", aldus Groningse boerderij-eigenaar Wridzer Bakker. HU-lector Erik Puik bevestigt dit: "In de bronnen die ik nasloeg herken ik het beeld dat er niet eenduidig en ook niet altijd in een eerlijke verhouding wordt omgaan met de afhandeling van schade die door gaswinst of -opslag ontstaat aan Groningse huizen. Daarom was ik enthousiast om mee te werken aan het idee van Proof4You-oprichter Willem Dijkstra: Geef Groningers inzicht in de beweging van hun eigen huis."

Sensor bewijst gevolgen beving

"Hij meet dat er aardschokken zijn geweest, en dat de muur schever wordt."

Eerlijkere schade-afhandeling makkelijker

Docent-onderzoeker Rik Lafeber: "Natuurlijk wil iedereen dat Groningers een passende vergoeding krijgen voor schade die aan hun eigendommen ontstaat door de gaswinning en -opslag. Heel Nederland profiteert tenslotte al jaren van het Groningse gas. Toch weten we dat het met die compensatie vaak nog mis gaat, omdat het vaak lastig is om te bewijzen dat de schade ontstaan is door de bevingen. Dat komt onder andere doordat er nog veel onbekend is over huizenschade door grondverzakking. Die kennis willen we graag opdoen met deze metingen."

Studenten ontwikkelen sensor

"Door met meerdere disciplines samen te werken kom je tot een compleet product."

Massaal meten

Deze - relatief eenvoudige - sensoren meten niet zo nauwkeurig als de apparatuur die voor huidige grondmetingen wordt gebruikt. Omdat er een groot aantal metingen wordt gedaan, wordt het inzicht echter juist groter. Willem Dijkstra: "Mijn doel is dat er uiteindelijk op ieder huis in Groningen meerdere sensoren zitten. Dan zie je bijvoorbeeld dat er een plaatselijke aardverzakking geweest is, dat er bij meerdere huizen in die omgeving muren schever gaan staan, en dat er op andere plekken niets aan de hand is. Dan kun je veel beter conclusies trekken." Rik: "Om veel sensoren te leveren, hebben we onze productiemethode aangepast. Dit deden we samen met onze studenten, want dat is erg leerzaam voor hen. Studenten kunnen zo'n opdracht tenslotte straks in hun baan ook verwachten." 

Innovatie ontstaat uit kennis

"De Deltawerken zijn ontstaan na de watersnoodramp, kunnen we nu net zo groot denken?"

Samen leren en werken aan oplossingen

Lector Erik Puik: "Om de data goed te kunnen analyseren gaat Hogeschool Utrecht samenwerken met diverse kennisinstellingen in het hoger onderwijs. Ik verzamel de knapste koppen om me heen, van studenten tot hoogleraren, van disciplines als wiskunde tot geodesie, om de data om te zetten naar kennis en begrip van wat aardverzakkingen met huizen doen. Als we begrijpen wat er precies gebeurt, en dit kunnen voorspellen, kunnen we structureel betere beslissingen maken. Niet alleen in toekenning van schadevergoeding, maar ook bijvoorbeeld in renovatie en bouw." Willem Dijkstra: "De problematiek van schade door aardverzakking speelt natuurlijk wereldwijd. Als we hier in Nederland goede oplossingen vinden, kunnen we op dit terrein wereldwijd een enorme kennispositie innemen - vergelijkbaar met de kennis die we na de watersnoodramp hebben opgedaan over watermanagement."

hu techlab

Onderzoek, onderwijs en praktijk komen samen

Ook samen meten aan mensen of hun leefomgeving?