Samen Digitaal

Man Overboord

Als je van een schip valt, overleef je maar een paar minuten in het koude water. Daarom vroeg Defensie HU-studenten om een systeem te ontwikkelen waarmee drenkelingen snel opgespoord worden.

"Wanneer je van een marineschip valt, drukt een collega meteen op een alarmknop en wijst naar de plek waar je in zee ligt. Er worden dan zo snel mogelijk twee boeien het water in gegooid die aangeven waar je ongeveer ligt. Dan gaat er vlug een reddingsboot het water in om je uit het koude water te halen. Omdat je snel onderkoeld raakt, is het nodig dat je binnen vijf minuten weer aan boord bent. Het lukt vaak om een drenkeling snel aan boord te krijgen. Toch kan het veiliger: als er hoge golven zijn, het donker is, of het schip erg snel vaart, is het lastig om de drenkeling goed in zicht te houden", aldus Martin Lennaerts, Software developer innovation bij Defensie.

Het Man-Overboord-detectiesysteem

"Als iemand overboord valt, is zijn locatie direct op een scherm te zien."

Martin vroeg de opleiding HBO-ICT van Hogeschool Utrecht om een Man-overboord-detectiesysteem te ontwerpen. Studenten ontwikkelden een zender die marinemedewerkers op een schip bij zich moet dragen en een applicatie voor in de stuurhut.

"Als er hoge golven zijn, het donker is of het schip snel vaart, is de drenkeling snel uit zicht."

Martin Lennaerts
Software developer innovation, Defensie

De zender wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand overboord valt. Hij laat een alarm op het schip afgaan en meet steeds opnieuw de afstand tot het schip. Op een scherm in de stuurhut is te zien waar de drenkeling zich ten opzichte van het schip bevindt. Op die manier kan een reddingsboot de drenkeling sneller vinden, ook als de weersomstandigheden lastig zijn.

Studenten krijgen de vrije hand

"Studenten bedenken de aanpak en programmeren het systeem."

ieders inbreng is nodig

HU-docent HBO-ICT Peter van Rooijen: "De software is volledig door de studenten ontwikkeld. Ik begeleid de studenten op hun professionele ontwikkeling. En Martin begeleidt hen vanuit Defensie. Hij praat - als opdrachtgever - studenten regelmatig bij op de eisen en de context van de opdracht. HU-student HBO-ICT Jona Leeflang: "Martin weet veel over Defensie, de Marine en schepen, hij vertelt vaak dingen waar je als buitenstaander niet bij stilstaat. Bijvoorbeeld het feit dat een schip niet makkelijk tot stilstand komt - dat heeft natuurlijk effect op het soort detectiesysteem dat nodig is."

veiligere scheepvaart

"Dit systeem leent zich ook voor andere schepen, zoals vrachtschepen, cruiseschepen en de visserij."

Martin Lennaerts: "Het mooie aan dit systeem is dat het goed betaalbaar is. Dat betekent dat het - zodra het uitontwikkeld is - ook op andere typen schepen gebruikt kan worden. Denk aan internationale vrachtschepen, cruiseschepen of de visserij. Op dit moment moet het ontwikkelde prototype nog robuuster gemaakt worden. Maar in de toekomst maakt dit de vaart echt veiliger."

Ook samenwerken aan ICT-projecten?

Sam Leewis

  • Hogeschooldocent, onderzoeker
uitzicht op schip

Onderzoek, onderwijs en praktijk komen samen