Hogeschool Utrecht verbetert kwaliteit van leven met nieuwe onderwijsaanpak

opening Gezond en Wel centrum

Hogeschool Utrecht werkt aan een betere kwaliteit van leven en verkleining van gezondheidsverschillen door een nieuwe interprofessionele onderwijs aanpak. Vanuit het HU GEZOND&WEL Centrum werken studenten van zorgopleidingen samen met studenten van welzijnsopleidingen aan een integrale aanpak van hulpvragen. Met deze domein-overstijgende aanpak gaan studenten ook de wijken in om mensen te helpen bij het oplossen van de vraag achter de zorgvraag en geven zij voorlichting. In het nieuwe centrum wordt ook praktijkgericht onderzoek gedaan naar de effecten van interprofessioneel werken.

Wilma Scholte op Reimer, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht, opende vandaag het HU GEZOND&WEL Centrum. Doordat studenten in dit centrum interprofessioneel worden opgeleid leren ze zo al tijdens de opleiding breder te kijken naar de (zorg)vraag van cliënten. Ook vindt er praktijkgericht onderzoek plaats in het centrum. Onderzoekers van de HU doen hiermee meer kennis op over interprofessioneel werken en over hoe we het beste kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van (samen)leven.

De druk op de zorg- en welzijnsorganisaties is enorm en neemt de komende jaren verder toe. “Het opleiden van meer mensen is hiervoor niet de oplossing”, zegt Wilma Scholte op Reimer. “We moeten ze anders opleiden. In het programma HU GEZOND&WEL verbinden we het sociale en het gezondheidsdomein aan elkaar om de kwaliteit van het leven van burgers in en om Utrecht te verbeteren.” Studenten zijn actief dichtbij de mensen, dus in de wijk, in het HU GEZOND&WEL Centrum en in diverse gezondheidscentra. Zij werken er in groepen interprofessioneel aan de vraagstukken die daar leven. Hiermee draagt Hogeschool Utrecht bij aan het realiseren van de missie van de topsector Life Sciences & Health: in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en de gezondheids- en welzijnsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% te verlagen.

Interprofessioneel opleiden en onderzoeken

Het interprofessioneel opleiden begint al bij de kennismaking met de burger die studenten van verschillende opleidingen samen doen. Omdat ze een andere achtergrond hebben, verschillen de vragen die ze bij de kennismaking stellen en ook de manier van gesprekvoering kan anders zijn. Hierdoor krijgt de student een veel completer beeld van de mens en zijn klacht en kan hij hem beter helpen. Zo kan een fysiotherapeut een cliënt met klachten hebben omdat hij niet kan sporten. Dat sporten lukt niet vanwege geldgebrek.  De interprofessioneel opgeleide student weet dat hij kan doorverwijzen naar een welzijnswerker die bijvoorbeeld kan helpen met het aanvragen van een huur- of zorgtoeslag.

Het praktijkgericht onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het vergaren van meer kennis over interprofessioneel werken en op welke wijze aanstaande professionals het beste kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van leven. Zo werken docenten en studenten momenteel mee aan het verzamelen van vragen en casuïstiek om inzicht te krijgen in de belemmeringen rondom het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van mensen met geldzorgen.

Duizenden studenten

Judith Smit, directeur van het Instituut voor Paramedische Studies van Hogeschool Utrecht en initiatiefnemer van HU GEZOND&WEL, is trots op wat er al bereikt is in het programma. “Uniek aan het HU GEZOND&WEL Centrum is de hoeveelheid en diversiteit van de betrokken partijen”, zegt ze. “Daarbij gaat het om onderzoekers, docenten en studenten van veel verschillende opleidingen, partners in de regio zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra, buurtcentra en bibliotheken en diverse overheidsinstanties zoals gemeenten en provincie. Vanuit onder meer de opleidingen mondzorgkunde, logopedie, optometrie, fysiotherapie, verpleegkunde en social work, worden in het HU GEZOND&WEL Centrum al ruim 1000 studenten interprofessioneel opgeleid. “In 2025 zullen ruim 9000 studenten uit alle gezondheids- en welzijnsopleidingen van de HU deelnemen aan het HU GEZOND&WEL programma”, verwacht Judith Smit, “maar zo ver zijn we nog niet.”

In de wijk

De nieuwe aanpak wordt breed toegepast. Zo zijn de HU-studenten ook actief in buurtcentra, bibliotheken, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, waar ze bijvoorbeeld voorlichting geven over een gezonde leefstijl. Daarnaast gaan ze met wijkbewoners in gesprek over wat zij nodig hebben om hun welzijn en gezondheid te bevorderen en activeren ze hen. Zo begeleiden studenten vanuit de opleidingen social work, mondzorg en logopedie jongeren in een Utrechts AZC. De studenten en kinderen komen hier wekelijks samen, in eerste instantie voor sport en beweging. Vanuit het contact bleek het eenvoudig de stap naar voorlichting te zetten. Zo helpen studenten de kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen op het gebied van hun gezondheid en welzijn.

Doorontwikkeling

Het HU GEZOND&WEL Centrum is een doorontwikkeling van de HU Klinieken. Hier deden studenten van de paramedische opleidingen, onder begeleiding van ervaren docenten, al jaren lang praktijkervaring op. Tot voor kort werkten ze echter monodisciplinair. Iemand die bijvoorbeeld oogklachten had, kwam alleen in de behandelkamer van de optometrist. Studenten fysiotherapie en social work waren nog helemaal niet betrokken in de klinieken en zijn dat nu wel. Het Buurtteam Utrecht Oost heeft inmiddels vaste spreekuren in het HU GEZOND&WEL Centrum. Studenten en bewoners van het Utrecht Science Park die hulp en ondersteuning nodig hebben bij zorgen en problemen, kunnen hier terecht op de vaste inloopspreekuren. Ook studenten social work draaien mee in dit buurtteam.

Samen Gezond

Het programma HU GEZOND&WEL geeft invulling aan de HU-expertise Samen Gezond. Hierin zetten docenten, onderzoekers en studenten van de HU zich in om de gezondheidsverschillen tussen mensen in de regio te verkleinen en hun welzijn te vergroten. We helpen mensen hun leefstijl te verbeteren en maken ze meer zelfredzaam, zowel met het (interprofessioneel) opleiden van onze studenten als met praktijkgericht onderzoek. Daarnaast werken we samen met burgers, instellingen, overheden en bedrijven om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.

Deel dit artikel