Els Overkamp wordt lector Participatie, Zorg en Ondersteuning

els
Els Overkamp (1969) is per 1 september a.s. aangesteld als lector binnen het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning. “Ik heb er zin in. In het functieprofiel komt voor mij alles samen.” Els is 12 jaar werkzaam binnen de HU als hoofddocent bij het Instituut Social Work en als onderzoeker. Deze benoeming komt als een logische stap in haar loopbaan binnen de HU. Als onderzoeker houdt zij zich vooral bezig met interprofessionele samenwerking op het snijvlak van het sociale domein en aanpalende domeinen zoals zorg en arbeid.

“Per toeval kwam ik in het hbo-onderwijs terecht. Ik gaf een gastles over de werking van de Nederlandse gezondheidszorg en de dynamiek die ik toen voelde op die hogeschool smaakte naar meer. Ik ben gepromoveerd in de bestuurskunde met het evalueren van overheidsbeleid om de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. Met heel veel plezier werk ik nu al weer vele jaren bij de HU. Ik vind het mooi om te werken aan vraagstukken uit de praktijk en samen naar oplossingen te zoeken.”

Nieuwe positie

Samenwerken vormt voor Els de rode draad. “De laatste jaren ben ik veel met Samen Gezond bezig, het ontwikkelen van interprofessionele leeronderzoeksomgevingen binnen HU GEZOND&WEL. Dat strookt mooi met het onderzoek dat ik bij het lectoraat doe en gedaan heb. Wat werkt in een interprofessionele samenwerking tussen verschillende disciplines? Ik heb zelf ook met veel verschillende mensen gewerkt, altijd de verbreding gezocht met andere projecten. Als lector krijg ik weer een andere positie. Ik ga nu nog meer samen met beroepspraktijk en collega-onderzoekers de verdieping opzoeken, in hoe we mensen in kwetsbare posities kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Daarbij zoeken we in ons lectoraat nadrukkelijk de samenwerking met de mensen om wie het gaat; niet over hen maar mét hen.”

“We werken binnen de HU in de driehoek onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek. Ik wil betrokken blijven bij het onderwijs waarin ik veel gewerkt heb. Die ervaring neem ik mee als lector en dat zie ik ook als een opdracht. Dat komt mooi samen in het profiel van deze lectorpositie.”

Midden in de maatschappij

“Onze maatschappij lijkt af te stevenen op een zorginfarct: te weinig beroepskrachten bij een toenemende zorgvraag. Hoe zorgen we dat we onze samenleving zo inrichten dat mensen langer in goede gezond kunnen leven? Een oplossing daarvoor is dat we meer preventief te werk gaan. En dan niet alleen het bevorderen van een gezonde leefstijl maar ook aandacht hebben voor een sterk sociaal weefsel in wijken, dat mensen kunnen meedoen, zingeving ervaren in het leven en voldoende sociale zekerheid hebben. Dat we om dat te bereiken meer moeten samenwerken tussen verschillende disciplines, is evident. Samen Gezond past daar heel goed bij; betere samenwerking tussen zorg en welzijn, gericht op de voorkant: een samenleving creëren waar mensen gezond kunnen samenleven in plaats van investeren in de achterkant als mensen al ziek zijn. Samenwerken is voor al die vraagstukken relevant.”

“Met ons lectoraat staan we midden in de maatschappij. Er zullen altijd mensen zijn die goede ondersteuning nodig hebben die niet alleen door hun eigen netwerk kan worden opgepakt. Ik heb zin om met inhoudelijke vraagstukken aan de gang te gaan. Ik zie contouren voor de toekomst maar deze geef ik graag concreet vorm in samenwerking met mijn collega’s en de beroepspraktijk. Ik hoop dat ik daarin zelf ook een goede samenwerker zal zijn.”

Op 1 september 2023 gaat Els aan de slag als lector naast Prof dr. Jean Pierre Wilken binnen het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning.

Deel dit artikel