De opleiding

Wil je als werktuigbouwkundig engineer aan de slag in de energiesector, de installatiesector, de industrie of in de gezondheidszorg? En zoek je een studie die je de essentiële kennis en vaardigheden bijbrengt? Dan is Werktuigbouwkunde dé deeltijdopleiding voor jou.

Deze studie is goed te combineren met een baan en bereidt je voor op de volgende stap in je carrière. Pas de geleerde theorieën en modellen direct naar eigen inzicht toe in je werksituatie.

Werktuigbouwkunde, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Werktuigbouwkunde

De deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde bestaat uit leereenheden van 15 of 30 studiepunten. In zo’n leereenheid staat en beroepstaak of beroepsthema centraal. De eerste 2 jaar kent een algemeen programma. Vanaf jaar 3 kun jij een eigen accent geven aan je opleiding en zijn er diverse keuzeprogramma’s.

In het eerste jaar komt alle basisstof voorbij en krijg je een goed beeld van de opleiding. De focus ligt bijvoorbeeld op de basis van wiskunde, statica en natuurkunde. Ook ga je aan de slag met praktijkgerichte onderwerpen als materiaalkunde, construeren, produceren en ontwerpmethodieken.

Met praktijkgerichte projecten leer je over samenwerken en verslaglegging, onderzoeken, presenteren en reflecteren.

Introductie Engineering

In de leereenheid Introductie Engineering vorm je je een beeld van de kerncompetenties in de breedte van het beroepenveld, ontwikkel je analyse- en informatievaardigheden in het kennisdomein van een werktuigbouwkundig ingenieur, bestudeer je de wiskunde en de natuurwetenschappelijke basis van statische constructies en bouw je verder aan je persoonlijke ontwikkeling als professional in het engineeringsdomein.

Energietechniek

Energie-technische installaties optimaliseren en erover adviseren, is een kerntaak van de werktuigbouwkundig ingenieur. In de eenheid ‘Energietechniek’ leer je in de breedte alle technische reken- en tekenvaardigheden die komen kijken bij het leveren van energie voor (kleinschalige) gebouwde omgeving. Dat zijn voornamlijk woningen.

Productietechniek

Bij dit vak ga je aan de slag met het optimaliseren, verbeteren of in bedrijfstellen van een industrieel productieproces of -systeem op basis van kennis over en adequate toepassing van werktuigbouwkundige productietechnieken. Ook komen materiaalkundige principes, kwaliteitszorgmodellen en bedrijfskundige, logistieke methoden voor productievoorbereiding aan bod. 

Constructietechniek

In deze cursus gaan we in op het systematisch en methodisch ontwerpen. Daarbij behandelen we een aantal methoden en technieken en/of gaan we daarmee oefenen. De toepassing van de ontwerpleer en de methoden en technieken die daarbij horen, vindt plaats in het project dat ook in deze periode wordt aangeboden.

Het tweede jaar lijkt qua opzet op het eerste jaar. De theoriecursussen gaan nu dieper in op de basiskennis en -vaardigheden die je in jaar 1 hebt opgedaan. Ook maken we kennis met nieuwe onderdelen binnen de Werktuigbouwkunde zoals energieprocessen en simuleren.

Ontwerpen

Je leert het gebruik van een werktuig of constructie te analyseren. Maak een model, het vrijlichaamschema (VLS), waarmee je allerlei sterktetechnische berekeningen kunt doen. In deze cursus bepaal je met behulp van het VLS de zwaarst belaste doorsnede en bereken je de torsie-, trek- en buigspanningen in een doorsnede. Ook analyseer je draag- en aandrijfassen van machines en bereken je hiervan de benodigde diameter in verschillende belastingsituaties. Technisch tekenen komt bij deze cursus ook aan bod: je leert om de tekeningen in Solidworks vorm te geven volgens de algemeen geldende richtlijnen.

Besturen en Mechatronica

Vele dingen om ons heen zijn geregeld. Denk aan de energiesystemen zoals de temperatuur van een koelkast en werktuigbouwkundige ontwerpen zoals cruisecontrol. Vroeger werden deze deels geregeld met fysieke installaties. Tegenwoordig worden deze steeds meer geregeld met behulp van elektronica en programmeren. In deze cursus ontwerpen en realiseren we een besturing voor een gerealiseerd werktuigbouwkundig ontwerp en/of energiesysteem.

Modelleren en Processen

Het hoofdonderwerp van dit vak is energietechnologie. Hierbij zijn twee onderwerpen belangrijk: de productie van energie en de distributie ervan. Bij productie moet je denken aan energieopwekking (bijvoorbeeld elektriciteitscentrales) en koeling (zoals koelmachines, warmtepompen). Vanaf de natuurkunde (thermodynamica) wordt opgebouwd naar de toepassingen. Bij distributie wordt gekeken naar alles wat nodig is om energie (voornamelijk warmte) op de juiste plek te krijgen. Denk aan pompen, leidingnetwerken, drukval, warmteverlies, enzovoort. Als eindopdracht pakken studenten als klein adviesbureau een energietechnologisch probleem aan. Zij brengen aan de hand van hun onderzoek een advies uit.

Construeren en Materialiseren

Specifiek voor deze cursus is dat machines vrijwel altijd verschillende onderdelen bevatten. Deze delen zijn vaak draaiende onderdelen zoals assen, tandwielen en kettingen. Veel van deze onderdelen moeten daarbij belastingen op de juiste manier overbrengen en daar zijn overbrengingen bij nodig. Om het geheel op de juiste wijze te laten bewegen zijn vaak lagers nodig. Hiermee kunnen de krachten op de juiste wijze worden doorgeleid naar het machineframe. Het machineframe moet vervolgens weer sterk en stijf genoeg zijn om deze belastingen te kunnen weerstaan. Ook het onderling verbinden van verschillende niet (ten opzichte van elkaar) bewegende onderdelen moet op de juiste wijze gebeuren. Een juiste keuze van de verbindingsmiddelen en technieken is daarbij belangrijk. Doel van deze cursus is kennis verwerven en vaardigheden opdoen voor het realiseren van een (functioneel prototype) machine, product of systeem.

De Werktuigbouwkunde docenten

Je krijgt les van docenten uit de praktijk of van docenten die bij lectoraten werken zoals "Smart Systems for Healthy Living" en "Nieuwe Energie in de stad".

Meer weten over deze opleiding?

Deze deeltijdbachelor kost je normaal gesproken zo’n 20 uur per week. De opleiding mixt groepsonderwijs met persoonlijke coaching en collegiaal leren. Je werkt individueel en in projectgroepen aan opdrachten. Naast de lessen op school krijg je ondersteuning via ons digitale platform met opdrachten, verdiepend materiaal en instructiefilmpjes.

Bij Hogeschool Utrecht studeer je flexibel. Samen met je studieadviseur bepaal je jouw studietempo, modulevolgorde en toetsmomenten. Zo past de opleiding bij jouw kennisniveau, werk en privésituatie.

Hoewel het niet verplicht is, raden we je aan dat je een relevante werkplek hebt en minimaal 1 jaar relevante werkervaring voordat je begint. Dat heeft te maken met het praktijkgerichte karakter van de studie.

Werk je nog niet in de bouwwereld of techniek en wil je graag overstappen? Hogeschool Utrecht faciliteert dit voor een aantal opleidingen via het initiatief “Be an engineer". Binnen deze samenwerking van hogescholen en bedrijven ga je, naast de deeltijdopleiding, direct aan de slag bij een werkgever naar keuze. Be an engineer helpt je bij het vinden van een bedrijf dat bij jou past. 

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kom er binnen enkele minuten achter welk tarief voor jou geldt met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht. Een indicatie voor de kosten van het lesmateriaal is te vinden op Indexbooks.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een dringend studieadvies. Dit advies kan inhouden dat je:

  • geschikt wordt geacht voor de opleiding.
  • een verwijzingsadvies ontvangt als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen.
  • gevraagd wordt een studieplanning op te stellen met de studieloopbaanbegeleider.

Dit is geen bindend studieadvies. Je hoeft het dus niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Mathew Cloin

"In mijn werk kom ik dingen tegen waarvan ik dacht ‘wat zou ik nodig hebben om deze dingen te tackelen?’. De oplossing bleek het volgen van deze opleiding."

Mathew Cloin (34) tweedejaars student
Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de bachelor Werktuigbouwkunde?

Vragen over de opleiding?