Visueel Lasinspecteur level 2 (VTw-2)

Het visueel inspecteren van gelaste delen is het meest voorkomende lasonderzoek. Iedere lasser bekijkt zijn eigen laswerk, maar het interpreteren van lasonvolkomenheden en het beoordelen daarvan is een vak apart. De internationaal erkende opleiding en certificering tot Visueel Lasinspecteur level 2 (VTw-2) geeft je de kennis, vaardigheden en bevoegdheden om het gelaste werk te inspecteren, te beoordelen en te rapporteren.  

Met het certificaat niveau 2 op zak ben je vakbekwaam om visuele inspecties uit te voeren op gelaste delen volgens vastgelegde procedures (normeringen) en werkinstructies (WPS-en).

Handig om te weten

Start 28 september 2022
Lesdata 28 september, 12, 14 oktober, 2 november van 10.00 - 17.00 uur en 9 november van 8.30 - 15.30 uur
Studie-investering 8 uur les en ca. 4 uur zelfstudie per week
Kosten € 2350 (vrij van btw)
Deelnemers maximaal 30
Locatie Domstad vergadercentrum
Diploma NIL-diploma VTw-2
Prijsinformatie

Informatie over eventueel aanvullende kosten lees je onder Overige informatie.

 

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

 • Inleiding lasprocessen
 • Licht en verlichtingstechnieken 
 • Visuele inspectie technieken
 • Lasnaadaanduidingen volgens ISO 2253
 • Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
 • Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
 • Praktisch meten van diverse lasverbindingen
 • Opstellen van een inspectierapport aan de hand van de Europese normen
 • Rapporteren over de resultaten van het visuele las- onderzoek
 • Niet Destructief Onderzoek technieken (NDO)
 • Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)

Na afloop van de cursus:

 • ben je bekend met de principes en toepassingen van verschillende NDO en DO technieken, met in het bijzonder visueel onderzoek welke wordt uitgesplitst in direct en indirect onderzoek.
 • ben je bekend  met de principes en toepassingen van visueel beoordelen, daarbij van toepassing zijnde natuurkundige principes, licht en belichting, lichtmetingen, lichtspectrum, kleur, optische effecten, normale en diffuse reflectie en reflectievermogen, diffractie en absorptie fysiologische factoren, onderdelen van het oog en visuele functies, gezichtsscherpte, zichthoek en gezichtsveld.
 • ben je bekend  met visuele inspectie tijdens het booglassen met Bmbe, TIG, MIG/MAG en onder poeder en de daarbij mogelijk optredende onvolkomenheden, verschijningsvormen en identificatie volgens ISO 6520, bij on- en gelegeerde staalsoorten, roestvaststaal en aluminium. De kandidaat is bekend met het ontwerpen van lasaanduidingen en met inspecties en omvang tijdens bedrijf, revisies en onderhoud.
 • ben je bekend met visuele inspectietechnieken en het gebruik van daartoe geschikte laskalibers en kalibratie/validatie, de juiste voorbereiding van het te onderzoeken oppervlak, de juiste verlichting en toegankelijkheid, interpretatie van de voorgeschreven condities en procedures, optische hulpmiddelen, lichtbronnen, lichtgeleiders en spiegels, endoscopen, boroscopen, fiberscopen en videoscopen.
 • ben je bekend met de identificatie en opbouw van visuele lasinspectie en specifiek visuele lasinspectie voor, tijdens en na het lassen, meetgereedschappen, acceptatiecriteria van lasonvolkomenheden volgens ISO 5817 en ISO 10042.
 • kan je zelfstandig werken, normen interpreteren, meetresultaten genereren en beoordelen. Bij de praktijkoefeningen worden stalen en aluminium werkstukken beoordeeld.
 • kan je zelfstandig de onderzoekinstructies schrijven voor de onderzoeker in overeenstemming met de eisen en normen die van toepassing zijn en alle stappen beschrijven die gevolgd moeten worden tijdens het onderzoek.
 • ben je in staat om de metingen tijdens de visuele inspectie te spiegelen aan de grenswaarden vanuit de ISO 5817 en/of de ISO 10042 en hiermee lasfouten te kunnen onderscheiden van lasonvolkomenheden
 • ben je bekend met de veiligheid, omgevingsfactoren bij inspectiewerkzaamheden en het kwalificeren en certificeren van personeel voor visuele inspectie.
 

 • De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten: 3 dagen theorie en 2 dagen praktijk waarop werkstukken worden beoordeeld en lasonvolkomenheden worden gerapporteerd. 
 • Het examen wordt afgenomen door het NIL. Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Visueel Lasinspecteurs volgens de NEN-EN-ISO 9712.
 • Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A van deze norm. Het examen bestaat uit 3 deelexamens en een praktijkexamen waarbij een score van 70% of hoger behaald moet worden.

Na een positief behaald resultaat, een goed afgelegde ogentest en een verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring ontvang je het certificaat Visueel Lasinspecteur niveau 2 (VTw-2). Dit is een certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO 17024.

 • Je kent de identificatie van lasonvolkomenheden volgens ISO 6520.
 • Je kent de acceptatiecriteria van lasonvolkomenheden volgens ISO 5817 en/of ISO 10042.

Je bent in staat:

 • om de geschikte meetmiddelen toe te passen.
 • om lasnaadaanduidingen te lezen
 • om de lasnormen ISO 5817 en de ISO 10042 toe te passen
 • instructies te geven aan een VTw-niveau 1 kandidaat

Docenten

De docenten van de opleiding zijn expert in hun vakgebied en zeer bekend in de laswereld.

Na deze opleiding

Zelfstandig gelaste delen visueel inspecteren en gebreken signaleren en meten.

Een VTw-2’er behoort tot de beroepsgroep Kwaliteitscontrole. De werkzaamheden van de visueel lasinspecteur is gericht op één of meerdere productieafdelingen binnen het bedrijf. Bij grotere bedrijven kan dit opgesplitst zijn waardoor de visueel lasinspecteur alleen de lasdelen controleert van de eigen afdeling. De visueel lasinspecteur VT-w niveau 2 is de schakel tussen de productie en de kwaliteitsafdeling.

Wil je na de opleiding verder studeren? De volgende opleidingen sluiten goed aan:

 • IWT, IWE en/of IWI-C. 
 • NDO3
 • I&K2/3

Overige informatie

De kosten voor de cursus VTw-2 bedragen € 2350 (vrij van btw). Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.

Het lesmateriaal is door het NIL ontwikkeld in zeer nauwe samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek. Het lesmateriaal sluit naadloos aan op het eindexamen en voldoet volledig aan de eindtermen zoals beschreven in de ISO TR 25107. Ondersteunende lesmaterialen zoals bijvoorbeeld PowerPointpresentaties en gelaste oefenwerkstukken, zijn zorgvuldig samengesteld en in goede samenwerking met erkende opleidingsinstellingen ontwikkeld.

Waarom Visueel Lasinspecteur level 2 (VTw-2) bij de HU?

 • Specialisten uit de praktijk

  Een opleiding aan de HU betekent bevlogen docenten met kwaliteit en een sterke aansluiting met de praktijk.

 • Van en met elkaar leren

  Je studeert samen met andere professionals. Tijdens de colleges is er veel ruimte voor eigen inbreng.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Utrecht is door het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) erkend voor het verzorgen van de opleiding.

NIL beeldmerk

Direct contact

Lenneke Kok

Adviseur na- en bijscholing

Interesse in de opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 (VTw-2)?