De opleiding

De duale opleiding hbo-verpleegkunde heeft drie programma's. Welke je volgt is afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding. Hbo-/wo-afgestudeerden en mbo-4 verpleegkundigen kunnen deze opleiding versneld volgen.

Op basis van je vooropleiding wordt samen met jou en je werkgever een passend traject samengesteld, zodat je op je eigen tempo de studie kunt doorlopen.

Opleiding tot verpleegkundige, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding verpleegkunde duaal

In deze hbo-deeltijdopleiding werk je aan praktijkgerichte opdrachten en leer je aan de hand van reële casuïstiek de verschillende aspecten van het verpleegkundig vak. Om dit te kunnen doen, krijg je les in bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen, anatomie/fysiologie, farmacologie, psychologie, organisatiekunde, communicatieve vaardigheden, reflectie, onderzoeksvaardigheden en het vak verpleegkunde.

Tijdens een duale opleiding leer en werk je tegelijkertijd. Naast je opleiding heb je een betaalde functie in een organisatie die aansluit bij jouw opleiding. Je doet werkervaring op, voert studieopdrachten uit op je leerwerkplek en kunt alles wat je leert meteen in de praktijk toepassen.

In het reguliere duale traject kan je deze opleiding in 4 jaar afronden. Je kan starten met deze studieroute met een mbo-4 (niet verpleegkunde), havo- en vwo-diploma of met een HU 21+ toets.

Programma duaal regulier

Met een afgeronde hbo- of wo-opleiding kun je in 3 jaar de opleiding duaal volgen. Je werkt dan in de beroepspraktijk en volgt daarnaast een dag in de week onderwijs.

Programma duaal versneld hbo/wo-afgestudeerden

Alleen als mbo-verpleegkundige niveau 4 kun je bij Hogeschool Utrecht in 2,5 jaar je hbo-diploma niveau 6 halen. Je combineert je werk met een lesdag op de woensdagen. Daarnaast loop je twee stages (praktijkleerperiodes) op verschillende afdelingen binnen je eigen zorgorganisatie.

Programma duaal verkort mbo verpleegkundigen niveau 4

De Verpleegkunde docenten

De meeste docenten hebben een verpleegkundige achtergrond. Sommigen hebben een medische of juridische achtergrond, of een expertise op het gebied van ethiek of reflectie. Van de docenten aan de opleiding Verpleegkunde heeft 82% een masteropleiding en is 10% gepromoveerd.

Meer weten over deze opleiding?

De dagen dat je naar Hogeschool Utrecht komt is afhankelijk van je studieprogramma:

  • Duaal regulier: maandag
  • Duaal versneld: donderdag
  • Duaal verkort mbo-4 Verpleegkundigen: woensdag

Verderop in de studie zal de terugkomdag wijzigen:

  • Alle routes laatste stage + praktijkonderzoek: dinsdag
  • Alle routes minor/keuzeonderwijs/profilering: variabel

De opleiding bestaat uit 240 studiepunten, exclusief eventuele vrijstellingen. De studiebelasting is gemiddeld 30 uur per week. Bij de duale HBO-V krijg je te maken met verschillende lesvormen.

Tijdens de duale opleiding Verpleegkunde leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Bij Hogeschool Utrecht studeer je flexibel. Samen met je studieloopbaanbegeleider en je werkgever bepaal je je eigen studietempo, de volgorde van modules en je toetsmomenten. Zo kun je je studie afstemmen op je werk- en privésituatie en kennisniveau. Door je eigen studie op deze manier in te richten, kunnen de trajecten voor mbo-4 verpleegkundigen en hbo-/wo-afgestudeerden afwijken. De verschillende opties kunnen besproken worden tijdens het intakegesprek.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je voor de gehele studie € 900 tot € 1.000 kwijt. Deze kosten worden in principe betaald door je werkgever.

Leslocatie van Heidelberglaan 7

Interesse in de bachelor Verpleegkunde Duaal?

Vragen over de opleiding?