Carrièreperspectief

Wanneer je de studie Verpleegkunde succesvol hebt afgerond, ontvang je een bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Je mag de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Internationaal diploma supplement

Bij het diploma van je bachelor hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Dit IDS is gratis en je ontvangt het automatisch van ons.

Verpleegkunde duaal

Arbeidsmarktpositie na Verpleegkunde

Na je duale studie Verpleegkunde heb je grote kans op een baan als verpleegkundige. Je kunt aan de slag bij veel verschillende zorgorganisaties, afhankelijk van je specialisatie en interesses. Ben je nog niet uitgeleerd? Kijk dan eens of je je kunt specialiseren, of kies voor de master Advanced Nursing Practicemaster Physician Assistant of de master Innovatie in Zorg en Welzijn aan Hogeschool Utrecht. Je kunt ook een (pre-)master Verplegingswetenschap volgen aan de universiteit.

Je kunt aan de slag als verpleegkundige in

  • het ziekenhuis
  • de wijkzorg
  • de revalidatiezorg
  • de eerstelijnszorg (GGD, huisarts, kinder- en jeugdzorg)
  • in een verzorgings- of verpleeghuis
  • in de gehandicaptenzorg
  • In de psychiatrie, etc.

Welke competenties ontwikkel je?

Na de duale opleiding Verpleegkunde kun je:

  • Als hbo-verpleegkundige professionele zorg verlenen aan de hand van de nieuwste inzichten in de zorg.
  • Als verpleegkundige met patiënten communiceren, zodat je hen zo goed mogelijk kunt ondersteunen.
  • De kwaliteit van de zorgverlening bewaken en waar nodig verbeteren.
Leslocatie van Heidelberglaan 7

Interesse in de bachelor Verpleegkunde Duaal?

Vragen over de opleiding?

Volg ons