Carrièreperspectief

Wanneer je de studie Verpleegkunde succesvol hebt afgerond, ontvang je een bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Je mag de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Vaardigheden

Je gaat in jouw toekomstige beroep met veel verschillende mensen werken en moet dus respectvol met iedereen willen én kunnen omgaan. Ook beschik je over sterke communicatie- en andere interactievaardigheden. Het is ook belangrijk dat je gemotiveerd bent om een nieuwe taal te leren. Om die te begrijpen, analyseren en creatief toe te passen. Als tolk geldt dat ook voor je Nederlandse taalvaardigheid.

Verpleegkunde duaal

Arbeidsmarktpositie na Verpleegkunde

Na je duale studie Verpleegkunde heb je grote kans op een baan als verpleegkundige. Je kunt aan de slag bij veel verschillende zorgorganisaties, afhankelijk van je specialisatie en interesses. Ben je nog niet uitgeleerd? Kijk dan eens of je je kunt specialiseren, of kies voor de master Advanced Nursing Practicemaster Physician Assistant of de master Innovatie in Zorg en Welzijn aan Hogeschool Utrecht. Je kunt ook een (pre-)master Verplegingswetenschap volgen aan de universiteit.

Je kunt aan de slag als verpleegkundige in

  • het ziekenhuis
  • de wijkzorg
  • de revalidatiezorg
  • de eerstelijnszorg (GGD, huisarts, kinder- en jeugdzorg)
  • in een verzorgings- of verpleeghuis
  • in de gehandicaptenzorg
  • In de psychiatrie, etc.

Welke competenties ontwikkel je?

Na de duale opleiding Verpleegkunde kun je:

  • Als hbo-verpleegkundige professionele zorg verlenen aan de hand van de nieuwste inzichten in de zorg.
  • Als verpleegkundige met patiënten communiceren, zodat je hen zo goed mogelijk kunt ondersteunen.
  • De kwaliteit van de zorgverlening bewaken en waar nodig verbeteren.

Interesse in de bachelor Verpleegkunde Duaal?

Vragen over de opleiding?