Carrièreperspectief

Nadat je afgestudeerd bent aan Technische Bedrijfskunde, ontvang je je bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Je kunt dan de titel Bachelor of Science (Bsc) in Engineering gebruiken of de titel ingenieur (Ing.).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Technische Bedrijfskunde, carriereperspectief

Arbeidsmarktpositie na Technische Bedrijfskunde

Na de opleiding kun jij zelfstandig ingewikkelde verbeterprojecten uitvoeren of leiden. Ook kan je technische en bedrijfskundige vraagstukken analyseren, (her-) ontwerpen en komen met praktische oplossingen.

Je kunt aan de slag als

  • Projectleider
  • Bedrijfsadviseur
  • Consultant
  • Afdelingshoofd

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Technische Bedrijfskunde kun je:

  • Technische kennis combineren met kennis van bedrijfskunde, logistiek, ICT en financiën
  • Tijdens verbetertrajecten het overzicht behouden rond processen en uitvoerenden
  • Verbetering teweegbrengen op allerlei gebieden: van kostenefficiëntie, tot duurzaamheid en klantgerichtheid
  • Processen, producten en organisaties opnieuw ontwerpen om knelpunten weg te nemen
  • Oorzaak-gevolgrelaties aanbrengen tussen problemen en werkzaamheden
  • Verbeterplannen opstellen en overtuigend presenteren

Interesse in de bachelor Technische Bedrijfskunde?

Heb je nog vragen?