Spel

Deze module richt zich op leraren en begeleiders die via spel willen ingaan op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Je verdiept je, theoretisch en als medespeler, in de ontwikkeling van spel bij leerlingen. Spel wordt gezien als de motor van de algehele ontwikkeling van kinderen. Het raakt vele ontwikkelingsgebieden zoals de cognitieve ontwikkeling, de motoriek, de taal-ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. 

Als spel stagneert, stagneert de ontwikkeling en vice versa. Het is dan ook van belang dat het verloop van de spelontwikkeling bekend is, zodat deze geobserveerd en geanalyseerd kan worden om vervolgens over te gaan tot adequate interventies.

Handig om te weten

Start Februari 2023
Lesdata

- Utrecht: zaterdag 11-02, 11-03 en 25-03 (2023) van 10.00 tot 16.00 uur

- Online: zaterdag 11-02, 11-03 en 25-03 (2023) van 10.00 tot 14.00 uur

Studie-investering De totale studiebelasting is 140 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 690 (vrij van btw)
Deelnemers 15-25
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het programma bestaat uit drie lesdagen. Daarnaast ga je zelf aan de slag met zelfstudie en opdrachten.

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

De student:

 • kan op basis van een nationaal en internationaal theoretisch onderbouwd vergelijk een relatie leggen tussen spel, (brein)ontwikkeling en identiteitsvorming;
 • kan beeldmateriaal van spel met meerdere instrumenten analyseren en het spelniveau vaststellen;
 • kan de spelbehoeften en de daarbij behorende onderwijsbehoeften benoemen;
 • analyseert spelgedrag op basis van meerdere observatiemodellen;
 • sluit aan bij de kwaliteiten van het kind als uitgangspunt van het planmatig handelen;
 • toont bij het planmatig handelen aan dat hij/zij de mediërende rol inneemt en zo aansluiting zoekt tussen materiaal, kind en doelen binnen de zone van de naaste ontwikkeling;
 • kent de verschillende begeleidingsmogelijkheden en -technieken en is aantoonbaar in staat om deze toe te passen in de begeleiding van een casus;
 • stelt een onderbouwd spelhandelingsplan op, dat ook uitgevoerd, geëvalueerd en gepresenteerd wordt;
 • is in staat om zijn/haar spelbegeleidingsvaardigheden te analyseren en hierop te reflecteren;
 • laat binnen de organisatie zien dat hij/zij educatief partnerschap met belanghebbenden nastreeft;
 • kent de subjectieve elementen die van invloed zijn op het ethisch handelen en kan deze bespreekbaar te maken binnen zijn/haar organisatie;
 • analyseert de praktijk, gaat over verbeterpunten in gesprek met het management en de onderbouwcollega’s en neemt initiatief door het opstellen van een plan van aanpak.
 

toelating

De mastermodule Spel is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule Spel succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Kies dan voor een andere mastermodule, of ga voor de Master Educational Needs.

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

De mastermodule Spel kost € 690,- vrij van btw.

Waarom spel bij de HU?

 • Hoge studenttevredenheid

  De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Vergroot je netwerk

  Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

certificering Mastermodule spel

De mastermodule Spel is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

NVAO accredited programme logo