De opleiding

Omgaan met diversiteit in de klas en in jouw organisatie en passend onderwijs geven in complexe situaties. Dat leer je in de Online Master Educational Needs. In de online opleiding, werk je in leerteams van 4-6 medestudenten aan jouw leerbehoeften en uitdagingen uit de praktijk. Om de week word je online begeleid door een docent met vakkennis én praktijkkennis. Per jaar zijn er drie landelijke inspiratiedagen in Utrecht.

Het vertrekpunt van de opleiding is het onderwerp ‘Diversiteit als pedagogische kracht’. Je verdiept je in diversiteit, de betekenis van de pedagogiek en specifiek pedagogisch handelen in uiteenlopende situaties. Je ontwikkelt je vanuit een onderzoekende houding verder als normatieve professional, die vanuit een stevig persoonlijk kompas leert handelen in de meest complexe situaties uit de praktijk.

Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je specialiseren. Het opleidingstraject van elke specialisatie bestaat uit:

  • Het onderzoeken en analyseren van complexe problematieken;
  • Het doorbreken van patronen, verwerven van diepgaande, gedetailleerde kennis en een kritisch begrip van specifieke theorieën en actuele ontwikkelingen;
  • Visie gestuurd werken;
  • Het werken met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten bij het doen van onderzoek;
  • Reflectie en het uitvoeren en monitoren van onderbouwde interventies op de werkvloer.
 

Inhoud van de online master educational needs

De opleiding is opgebouwd uit modules met de door jou gekozen specialisatie als basis. In de modules wordt gedifferentieerd naar jouw doelgroep (bijvoorbeeld jonge kind, vo/mbo) en thematieken (autisme, hoogbegaafdheid, begeleiden van leerlingen met syndromen en ziektebeelden). Daarnaast bieden we inspiratiedagen waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

Afhankelijk van je interesses en ambities kun je je onder andere specialiseren op de volgende gebieden:

  • Gedrag
  • Leren
  • Begeleiden

Bekijk welke modules er onder de verschillende domeinen vallen. 

Wil je je verder ontwikkelen in jouw vakgebied, maar niet direct een masteropleiding volgen? Dan zijn de losse online mastermodules uit de Masteropleiding Educational Needs misschien geschikt voor je.

De Educational Needs docenten

De docenten van de Master Educational Needs hebben (actieve) praktijkervaring en minimaal een HBO master.

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Kees is gespecialiseerd in het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. Je kunt hem tegenkomen in alle reguliere gedragsmodules van de opleiding, inclusief de module over sociale veiligheid en autisme.

 

Kees is in 2008 gepromoveerd aan de UU met als onderwerp agressie bij jongens. Hij is auteur van vele artikelen en boeken (waaronder Groepsplan Gedrag; SEL).

 

Meer over de publicaties van Kees vind je op zijn website: www.keesvanoverveld.nl.

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent

Ria Goedhart heeft ruime ervaring als leraar speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider. Momenteel bereidt zij een promotieonderzoek voor rondom ouderbetrokkenheid bij onderwijs aan nieuwkomers.

Als ontwikkelaar en docent van de modules Gedrag en de cursus Begeleiden van Nieuwkomers op school, is zij altijd op zoek naar nieuwe theoretische inzichten en praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun denken en handelen.

 

Zij heeft in het kader van de toenemende diversiteit een aantal artikelen en een boek geschreven over Samenleren op een superdiverse school en verzorgt daarover ook lezingen en workshops.

Peter de Vries, docent Master Educational Needs

Drs. Peter de Vries

Hogeschooldocent

Drs. Peter de Vries beschikt over veel ervaring in het onderwijs. Hij werkte als leraar in zowel het regulier onderwijs als het speciaal onderwijs en was 10 jaar actief als interne begeleider.

Peter studeerde (na de Pabo en HBO-Pedagogiek) orthopedagogiek met als specialisme: Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk. Naast Gedrag houdt Peter zich bezig met handelingsgericht werken en passend onderwijs. Hij publiceerde, naast vele artikelen in diverse vakbladen, diverse boeken waaronder: Handelingsgericht Werken in Passend Onderwijs en Instrumenten voor Begeleiden in Passend Onderwijs (Perspectief Uitgevers).

 

Je zult Peter als docent en begeleider vooral aantreffen binnen de routes Gedragsspecialist en Specialist Begeleiden.

Foto van Marijke Plender

Marijke Plender, MSc

Hogeschooldocent

Met een achtergrond in Pedagogiek en Culturele Antropologie ligt de ervaring van Marijke Plender in de jeugdcultuur en het werken met risicojongeren. Zo heeft zij ervaring in het werken met delinquente jongeren, vroegtijdig schoolverlaters, in de jeugdbescherming en op het Mbo. Haar doel is en was nog steeds om de positie van jongeren te verbeteren en hen te begeleiden naar een kansrijke(re) toekomst.

Marijke is werkzaam als ontwikkelaar en docent bij de specialisatie Gedrag. Met haar vlotte manier van lesgeven en haar passie voor de risicojeugd, wil zij zich bij de master Educational Needs met name hardmaken voor de Mbo doelgroep. Je kunt haar dan ook treffen bij de module Coachen en Begeleiden in het Mbo, die zij ontwikkeld heeft. 

"De verbinding tussen studenten en de beroepspraktijk vinden we heel belangrijk. Daarom organiseren we elk jaar enkele inspiratiedagen."

Ginny Vlieks Coördinator Master Educational Needs
Rijan van Geene, oud-student Master Educational Needs en leraar

"Naast lesgeven aan deze opleiding hebben de docenten ervaring in het relevante werkveld"

Rijan van Geene Oud-student
Paula Bonefaas, oud-student Master Educational Needs en docent vwo

"Ik ben gaan zoeken naar een opleiding die paste bij mijn behoeften"

Paula Bonefaas Oud-student

Meer weten over deze opleiding?

Tijdens de opleiding werk je zelfstandig en binnen leerteams van 4 – 6 studenten op basis van een rijk ingerichte digitale leeromgeving. In deze leeromgeving tref je alle leeractiviteiten die je door de opleiding heen leiden. Zo zijn er digitaal beschikbare colleges en korte, krachtige kennisclips die je op elk door jou gewenst moment kunt bekijken.

Daarnaast zijn er opdrachten, gericht op het verwerken van literatuur of op de toepassing in jouw werkcontext. Ongeveer eens per 2 weken heb je een kennisdialoog met één van de docenten om de voor jou benodigde verbreding en verdieping in de studie zo gericht mogelijk aan te brengen. Gedurende het jaar zijn 5 studieloopbaangesprekken gepland, waarin de studievoortgang centraal staat. 

Tijdens de drie inspiratiedagen (dit zijn de enige fysieke contactmomenten die je binnen de online master hebt) nodigen we sprekers uit die het werken met educational needs vanuit hun optiek belichten. Hierbij kun je denken aan lectoren, onderzoekers en oud-studenten.

Tijdens de Online Master Educational Needs leer je via een digitale leeromgeving individueel, in leerteams en in online begeleidingsmomenten. Daarnaast leer je heel veel van de toepassing in je eigen praktijk. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Interesse in de online master educational needs?