Toelating

Je hebt minimaal een hbo- of wo-bachelordiploma en een leerwerplek nodig om te starten met de Master Educational Needs. De opleiding is vooral bedoeld voor professionals met een baan in het onderwijs of hieraan gerelateerde werkzaamheden bij andere organisaties.

Instroomeisen Online Master Educational Needs

Als je de Master EN wilt volgen, sluit je een Leerwerkplekovereenkomst af. Onderstaand vind je deze overeenkomst, met daarin een toelichting. In mei/begin juni ontvang je van ons een instructie hoe je deze Leerwerkplekovereenkomst ingevuld en ondertekend kunt uploaden in ons onderwijsinformatiesysteem Osiris.

Interesse in de online master educational needs?