De opleiding

Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg leidt in twee jaar op tot kritisch-analytische, innovatieve en verbindende beweegzorgprofessionals. De opleiding bestaat uit vier cursussen van elk een half jaar. De eerste drie cursussen kun je in willekeurige volgorde doorlopen. Je sluit af met de afstudeereenheid waarin je zelfstandig op een procesmatige en onderbouwde wijze een innovatieproject uitvoert die direct impact heeft op de beroepspraktijk.

Drie mensen aan een tafel met elkaar in gesprek

Inhoud van de opleiding

Deze cursus is gericht op het kritisch beoordelen van (wetenschappelijke) bronnen. Om vervolgens je eigen handelen en innovaties in de zorg te onderbouwen en bestaande kennis toe te passen in de beroepspraktijk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • onderzoeksdesigns
  • epidemiologische maten
  • statistiek, klinimetrie
  • literatuur zoeken.

Je voert een gelimiteerd literatuuronderzoek en een kleinschalig kwantitatief onderzoek uit, en beschouwt de resultaten kritisch voor de toepassing in je beroepspraktijk.

In deze cursus staat het ‘innoveren van de beweegzorg’ centraal. Je gaat in het veld onderzoeken waar de burger behoefte aan heeft. Vervolgens leer je om in co-creatie innovatiemogelijkheden te ontdekken die aansluiten op de behoefte en de mogelijkheden in jouw werksetting.

In samenwerking met relevante stakeholders kom je tot een verantwoorde keuze voor één beweegzorginnovatie ter bevordering van het functioneren van de burger.

In een innovatieplan beschrijf je de onderbouwing van je innovatie en een implementatieplan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • kwalitatieve onderzoeksmethoden
  • design thinking
  • business model
  • implementatie
  • nieuwe technologie.

Samenwerken en organiseren staan centraal in deze cursus. Je richt je op medezorgverleners en de maatschappij om nieuwe verbintenissen aan te gaan gericht op interprofessioneel samenwerken of transitie in de zorg. Daarvoor verdiep je je in beleid, herken je kansen en bedreigingen, (her)ontwerp je een netwerk, neem je de regie en kun je op verschillende niveaus communiceren.

In de afstudeereenheid laat je zien dat je op masterniveau als zorginnovator de beroepspraktijk innoveert als reactie op (maatschappelijke) gezondheidszorg vraagstukken. Je leert een duidelijke visie op de gezondheidszorg te formuleren, welke ook aansluit op het innovatieproject dat je uitvoert. Je hanteert een procesmatige en onderbouwde aanpak in het innovatieproject. Je creëert impact in de lokale, regionale of (inter)nationale context. Dit vraagt professioneel leiderschap, reflectie op je eigen handelen, en samenwerking binnen en buiten de zorg.

lesdagen en -tijden

Donderdag van 14.00-20.30 uur (vanaf 2025-2026 wijzigt de lesdag mogelijk naar maandag of vrijdag).
Najaar 2024: 5, 12, 19, 26 september, 3, 10, 17 oktober, 7, 21, 28 november, 5, 12 december, 9, 16 januari
Voorjaar 2025: 6, 13, 20 februari, 6, 20, 27 maart, 3, 17, 24 april, 8, 15, 22 mei, 5, 12 juni

Meer weten over deze opleiding?

In deze master wordt een uitdagende mix van werkvormen toegepast, die per cursus kunnen verschillen. Voorbeelden zijn: werkcolleges, debat, co-creatiesessies, pitches en, meet the expert meetings. Centraal staat het vragen en geven van feedback aan medestudenten, docenten en het werkveld. 

Het didactisch concept is samen te vatten met de term blended learning, een mix van individueel leren, leren op de werkplek en leren van en met elkaar. Van studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Het digitale onderwijsplatform faciliteert actieve werkvormen op de contactdagen. Leerteams vormen een afzonderlijk  onderdeel van het onderwijs waarin je in een kleine groep toewerkt naar de eindcompetenties.

De eerste drie cursussen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen, wat persoonlijke keuzes mogelijk maakt. De toetsen worden leerwegonafhankelijk aangeboden, waarbij je kunt kiezen uit meerdere toetsmomenten per jaar. Zo zijn variatie in studietempo en verzilveren van relevante voorkennis gemakkelijker.

Gemiddelde studielast is 20 uur per week, inclusief de lesdagen. Naast de studie is het in het algemeen goed mogelijk om 3 dagen per week te werken.

Er is geen werkeis voor toelating. We adviseren je wel nadrukkelijk te zorgen voor een relevante en betrokken parttime werkplek tijdens de studie, zodat je de opdrachten uit kunt voeren in je eigen werkomgeving.

De opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO).

Ingang Heidelberglaan 7

Interesse in Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg?