Carrièreperspectief

Wanneer je de studie succesvol hebt afgerond ontvang je een masterdiploma in Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg. Je mag de titel Master of Science (MSc) voeren. Deze titel staat gelijk aan de universitaire mastertitel.

drie studenten in overleg aan een tafel

Bij het diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Dit IDS is gratis en je ontvangt het automatisch van ons.

Arbeidsmarktpositie na de master

Afgestudeerden van de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg zullen goede aansluiting vinden op nieuwe behoeftes en rollen in het veranderende zorgstelsel. Het werkveld vraagt in toenemende mate om masteropgeleide therapeuten. Voor een deel van de specialisaties in de fysiotherapie geldt een mastereis als aanvullende eis voor het register in de nabije toekomst. Voor gespecialiseerde fysiotherapeuten die nog geen master zijn biedt de bekostigde opleiding Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg een goede oplossing.

Je kunt aan de slag als

  • Projectleider bij implementatie blended-care 
  • Ontwikkelaar van een transmuraal netwerk
  • Docent bij opleiding Fysiotherapie of Oefentherapie

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg kun je:

  • Adequaat en zelfstandig handelen in unieke situaties die als hoog complex kunnen worden aangemerkt vanwege een complexe hulpvraag.
  • Wetenschappelijke literatuur en beroepssituaties kritisch en onafhankelijk beschrijven en beschouwen.
  • Verbanden leggen die leiden tot nieuwe gezichtspunten en handelswijzen voor de praktijk van de fysiotherapeut/oefentherapeut.
  • Planmatig een zorgvernieuwing initiëren, ontwerpen en implementeren in de beroepspraktijk of het zorglandschap, in co-creatie met patiënten, collega’s en relevante stakeholders.
  • Op basis van originele ideeën, praktijkgericht/ontwerpgericht onderzoek uitvoeren op groepsniveau. Resultaten zijn te vertalen naar de beroepspraktijk en beroepsontwikkeling.
  • Communiceren op academisch niveau, in intra- en interdisciplinair verband met als doel bij te dragen aan de kennisontwikkeling en -circulatie in de beweegzorg.
  • De regie nemen in onderzoeks- en innovatieprojecten met daarin een ondernemende, besluitvaardige en resultaatgerichte houding/opstelling.
Ingang Heidelberglaan 7

Interesse in Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg?

Heb je nog vragen?