Toelating

Ben jij enthousiast over de duale master Advanced Nursing Practice? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen.

Een verpleegkundige is toelaatbaar indien:

  • in het bezit van een bachelorgraad in de verpleegkunde;
  • art 3 BIG geregistreerd verpleegkundige;
  • minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg passend bij het verpleegkundig specialisme waarin je wordt opgeleid;
  • beschikken over een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week;
  • ingeschreven in het opleidingsregister VS bij aanvang van de opleiding.

Indien niet voldaan wordt aan lid 2:

  • kandidaten met een getuigschrift MBO-Verpleegkunde óf een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift, zijn toelaatbaar;
  • kandidaten met een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een onafhankelijk assessment dat is afgenomen om alsnog het HBO denk- en werkniveau aan te tonen.

voetnoot

  • Onder de bacheloropleiding wordt ook verstaan: de Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen AGZ en/of GGZ. Dit betreft alleen voor AGZ- en GGZ-diploma’s die tot en met december 2007 zijn uitgereikt.
  • CZO- en post HBO-opleidingen op NLQF 6 zijn niet gelijk aan de bandbreedte van de Bachelor-graad.
  • Verpleegkundigen met alleen een mbo-opleiding zijn niet toelaatbaar.
Sfeerimpressie Heidelberglaan

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?

Vragen over de opleiding?