Toelating

Ben jij enthousiast over de duale master Advanced Nursing Practice? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen.

Instroomeisen Master Advanced Nursing Practice

Een verpleegkundige is toelaatbaar indien:

 • in het bezit van een bachelorgraad in de verpleegkunde;
 • art 3 BIG geregistreerd verpleegkundige;
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg passend bij het verpleegkundig specialisme waarin je wordt opgeleid;
 • beschikken over een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week;
 • ingeschreven in het opleidingsregister VS bij aanvang van de opleiding.

Indien niet voldaan wordt aan lid 2:

 • kandidaten met een getuigschrift MBO-Verpleegkunde óf een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift, zijn toelaatbaar;
 • kandidaten met een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een onafhankelijk assessment dat is afgenomen om alsnog het HBO denk- en werkniveau aan te tonen.

voetnoot

 • Onder de bacheloropleiding wordt ook verstaan: de Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen AGZ en/of GGZ. Dit betreft alleen voor AGZ- en GGZ-diploma’s die tot en met december 2007 zijn uitgereikt.
 • CZO- en post HBO-opleidingen op NLQF 6 zijn niet gelijk aan de bandbreedte van de Bachelor-graad.
 • Verpleegkundigen met alleen een mbo-opleiding zijn niet toelaatbaar.
 • Is de student al in het bezit van een afgerond academisch diploma in de zorg? Dan valt hij/zij onder de zgn. ‘stapelaars regeling’ en vervalt het recht op subsidie. Zie hiervoor de studiegids en de informatiebrochure voor zorginstellingen op onze website onder het tabblad ‘de opleiding’.
Master Advanced Nursing Practice, Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?