Toelating

Ben jij enthousiast over de duale master Advanced Nursing Practice? Bekijk hieronder de toelatingseisen om te zien of je met de opleiding kunt beginnen.

Heb je een mbo-4 verpleegkunde opleiding gevolgd en wil je de master Advanced Nursing Practice gaan doen? Dan moet je eerst een verkorte hbo-opleiding volgen.

Je kunt starten met de duale master Advanced Nursing Practice als je een bachelordiploma verpleegkunde hebt, plus meer dan twee jaar relevante werkervaring in je specialisme.

Ben je verpleegkundige en heb je een aanvullend diploma van een verwante of vergelijkbare opleiding met een bachelordiploma, neem dan contact met ons op om te kijken of je (eventueel onder bepaalde voorwaarden) toelaatbaar bent voor de master Advanced Nursing Practice (manp@hu.nl, 06-38763408 of 06–28759204).

Met een afgeronde inservice-opleiding als A- of B-verpleegkundige moet je meedoen aan het instroomassessment. Hierin laat je zien dat je beschikt over het hbo-denk- en werkniveau dat nodig is voor de master Advanced Nursing Practice.

Een intakegesprek is onderdeel van de toelatingsprocedure. Tijdens dit gesprek wordt een tripartiete contract ondertekend door jou, je werkgever en Hogeschool Utrecht. Hierin staan afspraken die van belang zijn voor het leerproces op je eigen opleidingsplek.

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2020 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op onze website. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2020 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is.
Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?

Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?