Carrièreperspectief

Na je studie MANP ontvang je een masterdiploma en de titel Master of Science (MSc). Ook kun je je registeren in het Verpleegkundig Specialisten Register waarvoor je bent opgeleid (art. 14 wet BIG).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Advanced Nursing Practice, carriereperspectief

Arbeidsmarktpositie na Master Advanced Nursing Practice

Na deze master kun je een mooie stap in je carrière maken. Als verpleegkundig specialist draag je bij aan een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en doelmatige zorg en behandeling. Deze toegevoegde waarde is steeds beter ingebed in onze gezondheidszorg. De taakherschikking is succesvol, de kansen op de arbeidsmarkt voor verpleegkundig specialisten zijn dan ook uitstekend.

Je kunt aan de slag als

 • Verpleegkundig specialist AGZ
 • Verpleegkundig specialist GGZ

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Advanced Nursing Practice maak je als verpleegkundig specialist geïntegreerd gebruik van generieke bekwaamheden met betrekking tot:

 • Diagnosticeren en behandelen op grond van de beoogde zorguitkomsten:
  • Het methodisch en systematisch stellen van een diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige en geneeskundige behandeling op basis van klinisch redeneren, waarbij de professionele standaard onderbouwd wordt gevolgd of waarvan onderbouwd wordt afgeweken op basis van evidence-based practice.
  • Het begeleiden van zorgvragers gericht op de ziekte en het ziek zijn, waarbij de mens in zijn context centraal staat. De uitkomsten van de behandeling door de verpleegkundig specialist hebben betrekking op het handhaven of opnieuw verwerven van de door de zorgvrager ervaren gezondheid, het lichamelijk en/of psychisch functioneren, de kwaliteit van leven en de waardigheid van het leven. De verpleegkundig specialist anticipeert op gezondheidsrisico’s (preventie) en ondersteunt het zelfmanagement en bevordert de empowerment van de zorgvrager.
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de resultaten ervan toepassen:
  • Het op waarde schatten van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor de beroepsuitoefening.
  • Het initiëren, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gericht op de beroepspraktijk.
  • Het participeren binnen kennisnetwerken.
 • Onderwijzen en opleiden:
  • Het begeleiden, coachen en onderwijzen van collega-zorgverleners.
  • Het opleiden van (regie-)verpleegkundigen in opleiding tot specialist.
  • Het initiëren van en participeren in intercollegiale toetsing.
 • Kwaliteit van zorg ontwikkelen:
  • Het initiëren, ontwikkelen en implementeren van kwaliteit van zorg, innovatie en (evidence-based) professionalisering van de werkomgeving, rekening houdend met de belangen van de zorgvrager, de belangen van in- en externe samenwerkingspartners en met kosteneffectiviteit.
  • Het participeren binnen kwaliteitsnetwerken, inclusief het aandragen van onderwerpen die verbetering behoeven.
 • Leiderschap tonen:
  • Het tonen van leiderschap door initiatief te nemen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van de zorg (waardevolle zorg) ten dienste van de individuele zorgvrager (klinisch leiderschap), de organisatie en/of het team, of van de volksgezondheid en het gezondheidszorgsysteem.
  • Het verder professionaliseren van het beroep van verpleegkundig specialist en het vakgebied verpleegkunde.
Master Advanced Nursing Practice, Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?