Carrièreperspectief

Na je studie MANP ontvang je een masterdiploma en de titel Master of Science (MSc). Ook kun je je registeren in het Verpleegkundig Specialisten Register waarvoor je bent opgeleid (art. 14 wet BIG).

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Advanced Nursing Practice, carriereperspectief

Arbeidsmarkt

Na deze master kun je een mooie stap in je carrière maken. Als verpleegkundig specialist draag je bij aan een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en doelmatige zorg en behandeling. Deze toegevoegde waarde is steeds beter ingebed in onze gezondheidszorg. De taakherschikking is succesvol, de kansen op de arbeidsmarkt voor verpleegkundig specialisten zijn dan ook uitstekend.

Je kunt aan de slag als:

  • Verpleegkundig specialist AGZ
  • Verpleegkundig specialist GGZ

Na deze opleiding kun je:

  • Klinisch handelen - verlenen van patiëntgerichte zorg op expertniveau.
  • Communicatie - zorgdragen voor een effectieve communicatie en interactie met patiënten en andere betrokkenen.
  • Samenwerking - samenwerken met andere disciplines op basis van gelijkwaardigheid met als doel het realiseren van een optimale werksfeer.
  • Organisatie - participeren in het organiseren van zorgprocessen in de verschillende lijnen van de gezondheidszorg.
  • Maatschappelijk handelen - bevorderen van de gezondheid en het welzijn van patiënten en bevolkingsgroepen.
  • Kennis /wetenschap - leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van klinische en wetenschappelijke kennis en de verspreiding van deskundigheid.
  • Professionaliteit - uitoefenen van het beroep op een deskundige, kwalitatief goede manier leidend tot een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van een cliënt, tot vakkundig interveniëren of behandelen en procedureel correct handelen.

Beroepsprofiel

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?