Aanmelden

Lees voordat je je inschrijft voor de master Advanced Nursing Practice (MANP) aan Hogeschool Utrecht onderstaande informatie goed door. Instellingen die een verpleegkundig specialist willen opleiden, moeten een opleidingsplaats reserveren.

De opleiding mag jaarlijks maximaal 75 plaatsen invullen.

De 75 opleidingsplaatsen voor het volgende studiejaar, met als start 1 september 2022, zijn inmiddels ingevuld. Uw reservering wordt op een wachtlijst geplaatst. Wij houden uw reservering zonder tegenbericht tot 1 september 2022 op de wachtlijst. Mocht er een plaats vrijkomen dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul het aanmeldingsformulier in voor reservering van opleidingsplaatsen.

Flex studeren is voor elke student mogelijk, echter niet passend bij de werkgeversubsidies van de duale MANP opleiding. Zoals u in de informatiebrochure kunt lezen is uw werkgever medeopleider en is hieraan een subsidie verbonden. Wij adviseren u bij studielink regulier in te schrijven voor de MANP opleiding als u een opleidingsplaats is toegekend.

Individuele aanmelding kan alleen op basis van een door de instelling gereserveerde opleidingsplaats. Vul het aanmeldingsformulier in.

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2022 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op onze website. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2022 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 - 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.

Sfeerimpressie Heidelberglaan

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?