Aanmelden

Lees voordat je je inschrijft voor de master Advanced Nursing Practice (MANP) aan Hogeschool Utrecht onderstaande informatie goed door. Instellingen die een Verpleegkundig Specialist (VS)  willen opleiden, moeten een opleidingsplaats reserveren.

De opleidingsplaatsen worden verdeeld onder AGZ en GGZ.

Via dit reserveringsformulier kunt u een of meerdere opleidingsplaatsen reserveren voor een student van uw zorginstelling.

Uw reservering komt op de wachtlijst. 
Er is reeds een eerste selectie geweest voor het toebedelen van de opleidingsplaatsen voor cohort 2024. Deze zorginstellingen hebben bericht ontvangen en moeten voor 1 maart, uiterlijk 1 april 2024 hun student(en) bij ons aanmelden. Ontvangen wij geen gegevens, dan komt de opleidingsplaats bij ons terug en gaan wij de wachtlijst aanschrijven. Het kan ook zo zijn dat opleidingsplaatsen eerder of later in dit proces bij ons terugkomen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wij doen ons best u zo goed mogelijk te informeren. Heeft u tussentijds vragen, bel of mail ons dan gerust.

Flex studeren is voor elke student mogelijk, echter niet passend bij de werkgeversubsidies van de duale MANP opleiding. Zoals in de informatiebrochure is vermeld, is jouw werkgever medeopleider en is hieraan een subsidie verbonden. Wij adviseren je bij studielink in te schrijven voor de MANP opleiding als er een opleidingsplaats is toegekend.

Aanmelding voor studenten kan alleen op basis van een door de instelling gereserveerde opleidingsplaats. Vul het aanmeldingsformulier in.

Huisartsen of hun organisaties die in september 2024 willen starten met het opleiden van een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) kunnen tot 15 januari 2024 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier, het format voor het projectplan en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van KOH: website. U kunt het formulier plus het projectplan vóór 15 januari 2024 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is aldus geen vastgesteld bedrag. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts in dagpraktijk en ANW-zorg
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg, maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen. Zo kan elk teamlid doen waar hij/zij goed in is.

Tekort
Er werken nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten. 

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Master Advanced Nursing Practice, Foodcourt Padualaan 101

Interesse in de opleiding Master advanced nursing practice (MANP)?