Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelordiploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding van de deeltijdopleiding hbo leraar scheikunde tweedegraads deeltijd.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Scheikunde, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Er is veel vraag naar leraren scheikunde en je vindt waarschijnlijk snel een baan. Als leraar scheikunde tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs. Je geeft elke dag scheikundeles en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar scheikunde onderbouw havo en vwo
  • Leraar scheikunde beroepsonderwijs
  • Leraar in het volwassenenonderwijs
  • Leraar Nask2 beroepsonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Scheikundeles geven
  • Lesplannen opstellen
  • Talent van leerlingen ontwikkelen

Interesse in de bachelor Leraar Scheikunde tweedegraads?

Vragen over de opleiding?