Carrièreperspectief

Met je diploma kun je als leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/tolk NGT mensen gebarentaal leren. bijvoorbeeld leer horende familieleden met hun dove of slechthorende kind communiceren. Als tolk zorg je ervoor dat horenden en doven mensen elkaar begrijpen .

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolk NGT, carriereperspectief

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Nederlandse Gebarentaal
  • Tolk Nederlandse Gebarentaal

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal / Tolk NGT heb je:

  • Tolkvaardigheden
  • Lesvaardigheden
  • Bewustzijn over omgaan met verschillende culturen.
  • onderzoeksvaardigheden

Interesse in de bachelor Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Tolk NGT?

Vragen over de opleiding?