De opleiding

Leraar Nederlands word je niet door alleen maar theorie te bestuderen. Daarom ga je al na een half jaar op stage en leer je veel in de praktijk.

Bij de stages werk je aan je eigen leerdoelen. Samen bekijken we je niveau en ervaring. Aan de hand daarvan bepaal je waaraan je voor de klas gaat werken.

Leraar Nederlands, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Leraar Nederlands tweedegraads

Aan de hand van je vooropleiding bepalen we samen voor welke modules je vrijstelling krijgt bij de hbo-opleiding deeltijd Leraar Nederlands tweedegraads. In het eerste jaar staan alle onderdelen van het schoolvak Nederlands en van het beroep van docent op het programma, zodat je je een goed beeld kunt vormen van het beroep van docent Nederlands. Didactiek en onderwijskunde staan op het programma, zodat je kunt leren hoe je lesstof overbrengt op leerlingen. Daarnaast leer je alles over de taalvaardigheden spreken, schrijven en lezen en over taalkunde en literatuur. Al na een half jaar ga je op stage.

De vakken van jaar 1

Je groeit steeds meer in je rol als docent Nederlands en werkt aan je eigen ontwikkeling, samen met je studiegenoten en op je stageschool. Bij taalvaardigheid werk je bijvoorbeeld aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Je leert proza analyseren en verdiept je in literatuurgeschiedenis. Je breidt ook je kennis van de taalwetenschap uit, vormt je visie op taalnormen en ontwikkelt aansprekende grammaticalessen. Je didactische repertoire wordt steeds groter en je verdiept je ook in de rol van taalcoach. Je doet kennis op om rekening te houden met de behoeftes van uiteenlopende leerlingen. Uiteindelijk werk je aan een afstudeeropdracht, die je uitvoert in overleg met je stageschool.

Losse modules

Ben je al leraar of wil je herintreden? Als je al een lerarenbevoegdheid hebt, kun je ervoor kiezen om buiten de opleiding leraar Nederlands tweedegraads één of meerdere bachelormodules te volgen om je kennis te verdiepen of weer op te frissen. Instituut Archimedes heeft een gevarieerd aanbod van modules over algemeen didactische of pedagogische onderwerpen. De meeste van deze modules kunnen we ook incompany verzorgen.

Bekijk de modules

Docenten

Je krijgt les van een gevarieerd team docenten. Er zijn specialisten met expertise op het gebied van taalvaardigheid, letterkunde en taalkunde, en natuurlijk hebben de docenten ruime ervaring in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Overige informatie

Je neemt zelf de regie in handen over je eigen leerproces. Er is een begeleider om je te helpen bij je studieplanning en je overlegt ook met je studiegenoten.

Tijdens de opleiding hbo Leraar Nederlands deeltijd tweedegraads leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof.

Aan het einde van je tweede studiejaar krijg je een bindend studieadvies*. Om door te stromen heb je minimaal 50 studiepunten van de propedeuse nodig (vrijgestelde studiepunten tellen niet mee). Haal je dit niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

*Onder voorbehoud, nog geen besluit genomen over 'bindend' of 'dringend' studieadvies.

Je kunt een dubbele lesbevoegdheid halen. Je mag dan lesgeven in twee vakken. Daarmee ben je nog aantrekkelijker voor werkgevers.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Bereken met de collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht wat jouw collegegeldtarief is. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren, zie ook DUO voor eventuele subsidiemogelijkheden. Overige studiekosten, zoals de kosten voor boeken, variëren per studiejaar. Gemiddeld geef je jaarlijks ongeveer € 700 uit aan materialen.

Interesse in de bachelor Leraar Nederlands tweedegraads?

Vragen over de opleiding?