Carrièreperspectief

Je ontvangt het diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de bacheloropleiding hbo deeltijd Leraar Nederlands tweedegraads.

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarktpositie na Leraar Nederlands tweedegraads

Na je opleiding tot docent Nederlands deeltijd tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo, in het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. Je draagt dagelijks je kennis van de Nederlandse taal over en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien. Heb je een dubbele bevoegdheid gehaald? Dan vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt omdat je in meerdere vakken les kunt geven.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Nederlands onderbouw havo en vwo
  • Leraar Nederlands beroepsonderwijs (vmbo en mbo)
  • Leraar Nederlands volwassenenonderwijs (bve)

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Nederlands tweedegraads kun je:

  • Lesgeven in Nederlandse taal en literatuur
  • Lesplannen ontwikkelen
  • Talent ontwikkelen en jongeren begeleiden
Leraar Nederlands, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Nederlands tweedegraads?

Vragen over de opleiding?