De opleiding

Leraar Engels word je niet alleen door de theorie te bestuderen. Wat je leert, pas je meteen toe in de praktijk. Al vanaf de tweede helft van het eerste jaar loop je stage.

Tijdens de opleiding leraar Engels tweedegraads kan je flexibel studeren. Aan de hand van je niveau en ervaring als docent ga je aan de slag om jezelf te ontwikkelen tot docent Engels tweedegraads. Je past wat je leert toe in de praktijk: door voor de klas te staan en tijdens excursies. De opleiding bestaat uit vier leerlijnen:
1) vakkennis en vakdidactiek, 2) pedagogiek en didactiek, 3) stage en
4) praktijkonderzoek. Nadat je deze vier leerlijnen hebt doorlopen, beschik je over alle kennis en vaardigheden die een leraar Engels nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan.

Inhoud van de opleiding Leraar Engels tweedegraads

In het eerste jaar ga je aan de slag met je eigen taalvaardigheid en kennis van Engelse cultuur. Ook staan didactiek en onderwijskunde op het programma, zodat je kunt leren hoe je lesstof overbrengt op leerlingen. In blok 2 ga je op zoek naar een school waar je vanaf het derde blok stage gaat lopen.

Vakken

Hieronder geven we je een indruk van het soort vakken dat je gaat volgen in jaar 1. De vakken zijn aan verandering onderhevig.

De vakken van jaar 1

Je groeit verder in je rol als leraar. Tijdens de stage heb je ruimte om naar eigen inzicht kennis en vaardigheden op te doen. Je staat steeds meer voor de klas en gaat naar een Engelssprekend land, om een cursus te volgen of te werken. Daarnaast besteed je tijd aan literatuur, taalkunde, onderzoek, vakdidactiek en je Engelse taalvaardigheid. Voor je afstuderen voer je een opdracht uit voor je stageschool en doe je een assessment.


Losse modules

Ben je al leraar of wil je herintreden? Als je al een lerarenbevoegdheid hebt, kun je ervoor kiezen om één of meerdere bachelormodules te volgen om je kennis te verdiepen of weer op te frissen. De meeste van deze modules kunnen we ook incompany verzorgen.

Bekijk de modules

Docenten

De docenten zijn deskundigen op hun vakgebied met passie voor Engelse taal en cultuur en het onderwijs.


Overige informatie

Het is mogelijk om deze deeltijdopleiding sneller te doorlopen. Je kunt vrijstellingen krijgen op basis van eerdere hbo- of wo-diploma's die je hebt gehaald. Daarnaast kun je vrijstellingen krijgen op basis van vakken en cursussen die je hebt gevolgd met vergelijkbare lesdoelen en studiepunten als de vakken die je tijdens deze opleiding krijgt. Het is daarnaast mogelijk om de stagemodules versneld te doorlopen als je al veel ervaring hebt in het onderwijs en dit aan kan tonen met een portfolio. Neem voor meer informatie contact op met intake.lerarenopleidingengels@hu.nl.

Tijdens de deeltijdopleiding hbo leraar Engels tweedegraads leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Om door te kunnen stromen heb je minimaal 50 studiepunten van de propedeuse nodig (vrijgestelde studiepunten tellen niet mee). Haal je dit niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

Je kunt een dubbele lesbevoegdheid halen. Je mag dan lesgeven in twee vakken. Daarmee vergroot je de kans op het vinden van een nieuwe baan.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Bereken met de collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht hoe hoog jouw collegegeld uitvalt. Ben je al leraar, dan kun je ook in aanmerking komen voor een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je gedurende je studie ongeveer € 1000 kwijt.

Interesse in de bachelor Leraar Engels tweedegraads?

Vragen over de opleiding?