Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de deeltijdopleiding hbo leraar aardrijkskunde tweedegraads.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Aardrijkskunde, carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Leraar Aardrijkskunde tweedegraads

Als leraar aardijkskunde tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo). Je draagt dagelijks je kennis van aardrijkskunde over en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar aardrijkskunde onderbouw havo en vwo
  • Leraar aardrijkskunde vmbo en mbo

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Aardrijkskunde tweedegraads kun je:

  • Aardrijkskundeles geven
  • Lesplannen ontwikkelen
  • Lesmethodes schrijven

Interesse in de bachelor leraar aardrijkskunde?

Heb je nog vragen?