De opleiding

Tijdens de bachelor werk je aan uiteenlopende opdrachten over veiligheidsproblematiek. Van beveiliging van grote evenementen, tot overlast in de wijk, tot veiligheid op kwetsbare plekken zoals een ziekenhuis.

De lesstof gaat over veiligheid in gebouwen en organisaties, maar ook over management, leiderschap, strategie en onderzoek. Een veiligheidskundige schakelt namelijk tussen verschillende rollen. De ene keer maak je een beleidsvoorstel of geef je een advies, een andere keer ben je coördinator en voer je de regie.
Integrale Veiligheidskunde, tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Integrale Veiligheidskunde

De opleiding duurt gemiddeld vier jaar en bestaat uit 240 studiepunten. Door het flexibele karakter van de opleiding kun je zelf kiezen of je de opleiding wilt versnellen of dat je juist meer tijd nodig hebt door bijvoorbeeld je baan. Per week is er een vaste opleidingsdag, waardoor werken naast de opleiding goed mogelijk is. Naast deze opleidingsdag moet je rekening houden met zelfstudie. Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. Elke periode bestaat uit ongeveer 10 weken, met daarin 7 tot 8 lesweken en 1 tot 2 toetsweken.

Tijdens de opleiding zit je in een leerteam met acht medestudenten en een leerteambegeleider. Het verloop en de duur van je studie bepaal je zelf en stem je af binnen het leerteam. Afhankelijk van je behoefte, beschikbare tijd en het onderwerp, kies je welke cursus(sen) je gaat volgen, welke colleges je bijwoont en wanneer je toetsen maakt.


Docenten

Ons team bestaat uit docenten uit allerlei sectoren. Van experts op het gebied van fysieke veiligheid en gevaarlijke stoffen tot gepromoveerde sociologen, bestuurskundigen, criminologen en politieofficieren.

Anke van Gorp, hogeschooldocent post-bachelorleergang Privacy Officer, Hogeschool Utrecht

Dr. Ir. Anke van Gorp

Hogeschoolhoofddocent

Anke van Gorp is hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid. Ze ontwikkelt onderwijs, geeft les en doet onderzoek op het gebied van informatieveiligheid, ethiek en veiligheid, en onderzoeksethiek.

Na haar promotieonderzoek naar ethiek en techniek aan de TU Delft werkte Anke als postdoc bij het Tilburg Institute for Law Technology and Society (TILT). Bij TNO heeft ze het toegepast ethiekonderzoek opgezet op het gebied van security en in EU-projecten.

Dannis t Hart

Drs. Dannis ’t Hart

Hogeschooldocent

Dannis ’t Hart is hogeschooldocent bij het Instituut voor Veiligheid. Naast lesgeven is hij betrokken bij het coördineren en ontwikkelen van onderwijs, vooral op het gebied van informatieveiligheid en fysieke veiligheid. Hij is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Kennisanalyse Sociale Innovatie op het gebied informatieveiligheid.

Dannis studeerde natuurkunde, is actief als vrijwillige brandweerofficier met een specialisatie in gevaarlijke stoffen en werkt sinds 2013 bij Hogeschool Utrecht.

Joris Colijn

Drs. Joris Colijn

Docent

Joris Colijn geeft op Hogeschool Utrecht les in de opleiding Integrale Veiligheidskunde.

Zijn deskundigheid ligt op de volgende terreinen:

-organisatiewetenschappen
-training en coaching
-management en regie
-onderzoek

Overige informatie

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer €250 tot €750 kwijt.

Tijdens de opleiding word je begeleid door een leerteamcoach. Met hem bespreek je hoe het gaat, eventuele studieproblemen, maar ook het tempo. We kijken goed naar jouw basiskennis om ervoor te zorgen dat de opleiding goed aansluit bij jouw kennis.

De hele opleiding bestaat uit 240 studiepunten. Elke cursus bestaat uit 15 studiepunten.

Het flexibel onderwijs kent geen vastgesteld aanbod aan voorgestructureerde lesmomenten. Daarentegen kent een lesdag wel een vast stramien waar je kan deelnemen aan inspiratiesessies, leerteambijeenkomsten, spreekuren met vakdocenten en intervisiemomenten met de leerteambegeleider. Daarnaast dien je rekening te houden met zelfstudie.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Om de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde af te ronden, moet je verschillende praktijkopdrachten doen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om opdrachtgevers te vinden. Tijdens dit werk test je je kennis en vaardigheden. Een coach begeleidt je hierbij.

Interesse in de bachelor Integrale Veiligheidskunde?

Vragen over de opleiding?