De opleiding

De deeltijdbachelor HBO-Rechten met afstudeerrichting Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder is een flexibele opleiding. Hierdoor kun je de studie makkelijker inpassen in je werk- en privésituatie.

Bij deze opleiding volg je een persoonlijke leerroute. Kun je aantonen dat je bepaalde competenties al in de praktijk hebt geleerd? Dan kun je studieblokken overslaan of alleen de toets maken.

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (HBO-Rechten), tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder

In de propedeuse leg je de basis voor de (juridische) vaardigheden die je nodig hebt als hbo-jurist in de praktijk. Je maakt kennis met alle aspecten van het werkveld en legt een gedegen juridische basis. De propedeuse kent vier modules van 15 studiepunten. Je volgt de propedeuse grotendeels met de studenten van HBO-Rechten en met de studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

De vakken van de propedeuse

 • Oriëntatie op het beroep;
 • Wonen en consumeren;
 • Arbeid en inkomen;
 • Gemeente en digitale transitie.

In alle modules wordt aandacht gegeven aan de actuele juridische vraagstukken uit de beroepspraktijk. Deze worden integraal bekeken, dus niet alleen vanuit een juridische invalshoek, maar ook met aandacht voor tekstkwaliteit en gespreksvaardigheid. 

 

De hoofdfase van de deeltijdopleiding HBO-Rechten (Kandidaat-gerechtsdeurwaarder) is opgebouwd uit blokken van 15 studiepunten. Ieder blok staat in het teken van een thema. Hierbij werk je aan de ontwikkeling van competenties die je als kandidaat gerechtsdeurwaarder nodig hebt. Denk daarbij aan: juridisch analyseren en adviseren, maar ook in rechte vertegenwoordigen. Daarnaast is er veel keuzeruimte ingebouwd in het programma. Zo kun je de cursussen volgen die aansluiten bij je interesse en je loopbaan.

De vakken van de hoofdfase

De modules in de hoofdfase van je studie zijn eveneens opgebouwd aan de hand van thema's:

 • Bedrijf en recht;
 • Schulden;
 • Wonen en consumeren verdiept;
 • Procederen civiel;
 • Persoon en recht;
 • Twee specifieke over ambtshandelingen;
 • Trends en ontwikkelingen;
 • Stage;
 • Afstuderen.

Onderdeel van de opleiding is een stagejaar als kandidaat-gerechtsdeurwaarder (de opleidingsstage). Je hebt hierbij dezelfde taken en bevoegdheden als een gerechtsdeurwaarder. Deze stage is noodzakelijk voor het halen van je diploma. Je moet zelf zorgen voor een stageplaats. Veel studenten beginnen daarom pas aan de opleiding als ze in de deurwaarderspraktijk werken. Relevant werk helpt ook enorm bij het doorlopen van de studie.

De Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder docenten

Alle docenten hebben minimaal een mastergraad, enkelen doen promotieonderzoek. Een groot deel heeft ruime ervaring in de rechtspraak of advocatuur, of werkt als deurwaarder of notaris. Voor specifieke (keuze)vakken of onderdelen van cursussen leer je van gastsprekers en gastdocenten.

Meer weten over deze opleiding?

De opleiding kent verschillende onderwijsvormen: 

 • Theorieonderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges en zelfstudie-opdrachten. 
 • Trainingen in groepen van maximaal 15 studenten waarin je specifieke beroepsvaardigheden oefent. 
 • Leerteams waarin je samen met ongeveer 10 studenten werkt aan opdrachten en jouw ontwikkeling.

Tijdens de deeltijdopleiding HBO-Rechten (Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder) leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

In drukke tijden kun je je studietempo verlagen en later weer aanpassen. Dit komt allemaal aan de orde tijdens het intakegesprek aan het begin van de opleiding. Ook de docenten helpen je graag, en natuurlijk is er ook de studieloopbaanbegeleider die je met raad en daad terzijde staat.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 500 kwijt.

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de gids.

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (HBO-Rechten), gebouw Padualaan 101

Interesse in de bachelor Hbo-Rechten (Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder)

Heb je nog vragen?