De opleiding

Je volgt de opleiding Finance & Control deeltijd aan Hogeschool Utrecht in je eigen tempo. Veel werkervaring? Dan kun je sneller door de studiestof. Drukke tijden? Schuif dan een module door naar de volgende periode.

Teaser video Finance en Control

Video afspelen

De docenten van de opleiding Finance & Control hebben een ruime ervaring in de praktijk. Het onderwijs sluit hierdoor aan op de actuele thema's die in het werkveld spelen. Elk lesblok ga je aan de slag met een probleem dat in je eigen organisatie speelt. Je bedenkt een oplossing die je meteen in de praktijk kunt doorvoeren. Om alles uit de opleiding te kunnen halen, heb je een werkplek met voldoende ruimte en begeleiding nodig.

Inhoud van de opleiding Finance & Control

Je volgt een brede propedeuse, waarbij je bij de meeste vakken samen zit met deeltijdstudenten van de opleidingen Bedrijfskunde, Commerciële economie en HRM. Daarnaast maak je kennis met het vak Finance & Control. De thema's die je dit jaar bestudeert zijn financieel management, informatiemanagement & processen, organisatiekunde en marketing.

Cursussen propedeuse

In de hoofdfase onderzoek je wat de gevolgen zijn van de internationalisering van het bedrijfsleven voor organisaties. Je kunt ook een keuzevak volgen. Je richt je steeds meer op bedrijfseconomische vakken. Je leert hoe de financiële administratie gevoerd moet worden met behulp van ERP-programma’s. Ook houd je je bezig met complexe financiële vraagstukken en verdiep je je in Business Intelligence. Je sluit iedere cursus af met een concreet plan of onderzoek.

Vervolgens duik je echt de diepte in. Je leert de fijne kneepjes van externe verslaggeving en financiering. Daarnaast krijg je tools aangereikt voor het ontdekken en beheersen van organisatierisico’s en leer je hoe je een fiscaal vraagstuk kunt oplossen.

Ten slotte sluit je de studie af met twee overkoepelende vakken: Proces- & Projectmanagement en Strategie & Management Control en de afstudeeropdracht. In je afstudeeropdracht pas je de kennis en vaardigheden toe die je tijdens je studie hebt opgedaan.

Cursussen Hoofdfase

Wil je een losse module volgen?

Volg je een andere deeltijdopleiding bij Hogeschool Utrecht en wil je een of meerdere modules van de bachelor Finance & Control volgen? Dat kan. Neem contact op met het PMO-bureau door een mail te sturen naar pmo@hu.nl. Samen met jou kijken we dan wat de mogelijkheden zijn.

De Finance & Control docenten

De docenten van de deeltijdopleiding Finance & Control zijn hoogopgeleid en hebben veel praktijkervaring. Ze zijn getraind in het optimaal begeleiden van professionals. We stellen er graag een paar aan je voor.

Foto Tom Bouma

Tom Bouma

Docent Finance & Control deeltijd

Een fascinatie voor consumentengedrag leidde mij destijds naar de opleiding HEAO CE aan de Hogeschool Leeuwarden. Die fascinatie sloeg om in een fascinatie voor ondernemerschap tijdens een carrière die mij als MKB financieringsspecialist langs diverse consultancybureaus, bedrijfstakken en buitenlanden (met name Afrika) voerde. De ambitie om je eigen toekomst vorm te geven, dat is wat me aanspreekt in ondernemerschap en die ik ook bij mijn studenten op de HU herken.

Sinds 2021 combineer ik consultancywerk met het docentschap (voor verschillende financiële vakken en afstudeerbegeleiding) op de deeltijdopleiding Finance & Control. Als ervaringsdeskundige – enige jaren terug combineerde ik zelfstandig ondernemerschap met een deeltijd Master of Finance – weet ik hoe uitdagend het is om studie, werk en (gezins)leven te combineren. Maar ook hoeveel voldoening het kan geven als dat lukt. Het voelt als een voorrecht om studenten in dat traject te ondersteunen en daarbij te kunnen putten uit dagelijkse praktijkervaring.

Eva Visser

Eva Visser

Docent Finance & Control deeltijd

Na mijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik dertig jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Eerst als business controller en later als CFO. Soms in loondienst, soms als interim-manager. Ik ben begonnen als business controller bij Ahold, mijn laatste baan in het bedrijfsleven was CFO van Wessanen Benelux. Tussendoor heb ik gewerkt voor o.a. het Wereld Natuur Fonds, Philadelphia Zorg en Fair Trade Original.

Al snel heb ik mijn aandachtsveld verbreed van bedrijfseconomie naar bedrijfsvoering (ICT, kwaliteit, bedrijfsprocessen, juridische zaken, verandermanagement), omdat ik de aansluiting van financiën met de organisatiestrategie, de bedrijfsprocessen en de mensen in de organisatie essentieel vind.

Sinds 2015 werk ik bij Hogeschool Utrecht. Enerzijds als programmaleider bij de deeltijdopleiding Finance & Control, waar ik een nieuw curriculum heb mogen ontwikkelen. Anderzijds begeleid ik studenten bij financiële en bedrijfskundige vakken. Het is erg inspirerend om mijn jarenlange ervaring te kunnen delen met studenten.

Meer weten over deze opleiding?

Een hbo-opleiding biedt je veel kennis en inzichten in de gekozen studierichting. Maar die kennis alleen maakt je nog geen hbo-professional. Juist de combinatie met professionele ontwikkeling zorgt ervoor dat jij straks het verschil kunt maken. Omdat wij weten hoe belangrijk dit is, besteden we hier gedurende de hele opleiding aandacht aan. We noemen dat professionalisering: een dynamisch proces, gericht op het uitdiepen en verbeteren van de kwaliteit van je professionele handelen. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van competenties maar ook om het vormen van een heldere professionele identiteit. Wie ben jij als professional en waar sta jij voor? Wat drijft jou en wat belemmert jou? Hoe zorg je dat je je steeds blijft ontwikkelen? Door onder andere workshops, intervisie, coaching en heel veel ervaring op te doen ontwikkel je je tot een reflective practitioner met impact.

Tijdens de deeltijdopleiding Finance & Control leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

De gemiddelde studiebelasting bedraagt, inclusief de lessen, 15 tot 20 uur per week. Heb je veel relevante werkervaring of een vooropleiding waardoor je bepaalde competenties al hebt verworven? Dan kun je de opleiding sneller afronden. Het onderwijs is praktijkgericht. Naast lessen op de HU ga je ook op je eigen werk aan de slag met praktijkopdrachten.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt.

In de studiegids vind je alle belangrijke informatie over jouw opleiding op een rijtje. Behalve lesprogramma’s en studieonderdelen, staan ook alle regelingen en afspraken in de gids.

Interesse in de bachelor Finance & Control?

Heb je nog vragen?