De Agenda van de Stad: sturen met data

Als adviseur, leidinggevende, projectleider of bestuurder bij een woningbouwcorporatie, adviesbureau, gemeente of provincie heb je het vaak te druk voor reflectie. Heb je daar wel behoefte aan? Dan is deze breed georiënteerde mastermodule iets voor jou.

Beeld van stationsgebied in Utrecht

In deze mastermodule leer je je eigen werk te plaatsen in de context van stedelijke dynamiek. Hoe functioneert de stad? Wat geeft de stad haar unieke identiteit? En wat is de enorme aantrekkingskracht van steden? Ook leer je de stad te bekijken en te beschrijven vanuit verschillende perspectieven. Zoals de schaal (van huizenblok tot regio) en de relevante domeinen (fysiek, sociaal, cultureel, economisch en ecologisch).

Je leert hierbij gebruik te maken van (big) data. Waar vindt je data en hoe interpreteer je deze? En welke mogelijkheden biedt data-analyse, bijvoorbeeld met een Geografisch Informatie Systeem (GIS), voor het agenderen van ruimtelijke ontwikkelingen?

 

Handig om te weten

Startmoment September 2024
Lesdata Iedere vrijdag en 2x woensdag t/m vrijdag
Studie-investering 2 tot 2,5 dag per week (inclusief zelfstudie)
Kosten

€ 2900 (vrij van btw)

Kosten zijn exclusief boeken en kosten die gemaakt worden tijdens de praktijkprojecten (overnachtingen, reiskosten, etc.).

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Deelnemers We starten met een klas van 15 studenten (prognose), daarnaast stellen we maximaal 5 plaatsen beschikbaar voor ‘aanschuifcursisten’ of ‘losse deelnemers’.
Locatie Padualaan 99 Utrecht
Diploma Certificaat van de Master of Urban & Area Development en microcredential

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

In de mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data leer je kijken naar de stad als systeem. Je krijgt inzicht in de betekenis van de gebouwde omgeving voor het sociale en economische leven. Je kunt dit meteen betrekken op je huidige functie en leert waar eventuele "blind spots" zitten.

De mastermodule bestaat uit seminars en werkgroepen.

Kenmerkend voor deze mastermodule is het praktische karakter en de variatie aan werkvormen. Zo bevat het programma een fietsexcursie, een driedaagse training (o.a. communicatieve vaardigheden), de presentatietechniek Pecha Kucha, een interactief samenwerkingsspel en als opdracht een ‘biografie van de stad’.

Deze masterclass biedt zowel verdieping als verbreding. Je doet veel kennis op en ontwikkelt een onderzoekende houding. Je leert kennis te vertalen naar je eigen dagelijkse praktijk en staat stil bij de eigen leerbehoefte. Zelfreflectie en uitwisseling met medestudenten zijn een belangrijk onderdeel van de mastermodule.

De seminars worden gegeven door gastsprekers die hun sporen verdiend hebben in de thematiek rond de stad, zowel nationaal als internationaal. Zij dagen je uit om de stad op andere manieren te bekijken. Wij stimuleren de deelnemers om eigen casussen in te brengen.

Thema’s die in de seminars langskomen zijn:

 • De stad en haar maatschappelijke opgaven, zoals:
 • Inclusieve stad
 • Klimaatadaptatie
 • Smart cities
 • Transformatie en vitaliteit van stadscentra
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Bereikbaarheid
 • Broedplaatsen en innovatie
 • De stad vanuit economisch, fysiek en sociaal perspectief
 • Financiële en maatschappelijke waardecreatie
 • Perspectieven en rollen van actoren en schakelen tussen de schaalniveaus
 • Governance versus participatie
 • Citymarketing

Toelating

Je bent hbo of wo opgeleid en hebt minimaal drie jaar werkervaring in dit vakgebied.

Docenten

De mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data staat onder leiding van een periodecoördinator.

Na deze opleiding

Alle deelnemers aan de mastermodule zijn professionals die over de grenzen van hun vak, rol en organisatie willen kijken. De Agenda van de Stad: sturen met data biedt een uitstekende basis om versneld door te groeien naar een senior functie.

Na deze mastermodule kijk je op een andere manier naar de stad. Je weet je eigen werk te plaatsen in de context van stedelijke dynamiek. Ook leer je de stad te bekijken en te beschrijven vanuit verschillende perspectieven. Zoals de schaal (van huizenblok tot regio) en de relevante domeinen (fysiek, sociaal, cultureel, economisch en ecologisch).

Wanneer je deze module succesvol afrondt, krijg je een microcredential. Dat is een landelijk erkend, digitaal certificaat voor een kleine onderwijseenheid. Hiermee toon je aan welke kennis en vaardigheden je hebt opgedaan in deze module. Omdat het een digitaal certificaat is deel je dit makkelijk online (bijvoorbeeld op LinkedIn) en kan je het aan je cv toevoegen.

Flexibel studeren en laagdrempelig specialiseren, om- en bijscholen

Microcredentials maken flexibel studeren mogelijk. Je kan bijvoorbeeld module X volgen aan de HU en later aanvullen met module Y aan een andere hogeschool of universiteit. Ook maken ze specialiseren, om- en bijscholen laagdrempeliger. Je hoeft namelijk niet per se een volledige opleiding af te ronden om een waardering te krijgen.

Uiteindelijk moet het mogelijk worden om microcredentials te ‘stapelen’ tot een afgeronde opleiding, zoals een bachelor of master. Zover is het nog niet, maar het is met een microcredential al wel eenvoudiger om binnen een opleiding vrijstellingen aan te vragen.

Pilotfase

Op dit moment loopt er een pilot met microcredentials. Dat betekent dat het aantal modules dat gewaardeerd wordt met een microcredential, nog beperkt is. We verwachten dat dat aantal en het aantal onderwijsinstellingen dat modules waardeert met een microcredential, in de de toekomst zal toenemen.

Bekijk ook de volgende video's:

Microcredentials: wat zijn het, wat heb je eraan en waarom doet de HU mee aan de pilot?

Wat zijn microcredentials?


De mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data is onderdeel van de tweejarige masteropleiding Master of Urban & Area Development (MUAD). Je ontvangt een certificaat van de mastermodule als je deze hebt afgerond. Rond je ook de overige modules van de opleiding succesvol af en schrijf je een masterproef, dan behaal je het MUAD-diploma en kun je de mastertitel MUAD voeren.

Overige informatie

De mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data kost € 2100, vrij van btw. Deze kosten zijn exclusief boeken en kosten die gemaakt worden tijdens de praktijkprojecten (overnachtingen, reiskosten, etc.).

Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in de gebiedsontwikkeling of stedenbouw, in de private of publieke sector. Deze ervaring kun je inzetten tijdens de masterclass voor casuïstiek en om te sparren met medestudenten. Kennis en inzichten uit de masterclass zijn praktijkgericht en direct toe te passen in het dagelijks werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Voor deze module kun je ook een microcredential ontvangen: een erkend digitaal certificaat waarmee je aantoont wat je hebt geleerd.

Losse modules

De mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data is onderdeel van de tweejarige masteropleiding Master of Urban & Area Development (MUAD). Rond je ook de overige modules van de opleiding succesvol af en schrijf je een masterproef, dan behaal je het MUAD-diploma en kun je de mastertitel MUAD voeren. 

Meer informatie over de masterclasses lees je op de website muad.hu.nl.

Waarom De Agenda van de Stad: sturen met data bij de HU?

 • Verdieping voor professionals

  De mastermodule De Agenda van de Stad: sturen met data biedt verdieping aan professionals die over de grenzen van hun vak willen kijken.

 • Brede focus

  Je leert alles over stedelijke en gebiedsontwikkeling in de volle breedte.

 • Topopleiding in Hbo Keuzegids

  De Keuzegids 2018 heeft MUAD uitgeroepen tot Topopleiding.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Direct contact

Debby Goedknegt

Leslocatie Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding De Agenda van de Stad: sturen met data?

Vragen over de opleiding?

Volg deze opleiding